Hopp til innholdet

Sykepleier søkes til Døgn 2, Senter for psykisk helse og rusbehandling, Tromsø

 Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Døgn 2 søker dyktig og engasjert sykepleier til fast 100 % stilling.

Ønsker du å jobbe i et tverrfaglig miljø med gode arbeidskollegaer i et fagfelt i stadig utvikling? På Døgn 2 vil du få varierte arbeidsoppgaver med fokus på veiledning og kompetanseheving. 

Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø er del av Avdeling nord i Psykisk helse- og rusklinikken. Senteret har allmennpsykiatrisk lokalsykehus-/DPS-ansvar for kommunene Tromsø, Storfjord, Balsfjord, Lyngen og Karlsøy. Virksomheten er organisert i tre seksjoner: Poliklinisk seksjon, Døgnseksjon og Medikament fritt behandlingstilbud. 

Døgnseksjonen består av tre sengeenheter:

 • Døgn 1, lokalisert i Tromsø med 12 plasser
 • Døgn 2, lokalisert i Tromsø med 12 plasser
 • Døgn Storsteinnes med 9 plasser

Døgn 2 tilbyr akutte og planlagte innleggelser. Behandlingstilbudet til pasienten består av undersøkelser og utredning, behandling som terapeutiske samtaler og medikamentell behandling, samarbeid med familie og andre tjenester som er viktig for pasienten, pleie og omsorg, miljøterapi, fysisk aktivitet og gruppetilbud.

Den faglige profilen er preget av brukermedvirkning og relasjons- og nettverksarbeid. Det vektlegges å tilrettelegge for at pasienten kan delta i utforming og evaluering av eget behandlingstilbud. Døgn 2 har en tverrfaglig sammensatt personalgruppe. 

Vi har ledig sykepleierstilling. Arbeidstiden består av dag-/aftenvakter og arbeid hver tredje helg. Kalenderplan legges for tre perioder i årshjulet etter driftsbehov og den ansattes ønsker.

Vi søker deg som brenner for dette fagfeltet, bidrar godt i vårt allerede gode arbeidsmiljø og er opptatt av å utvikling egen kompetanse.

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • oppfølging av pasienter, pleie og omsorg
 • observasjon og dokumentasjon av pasientens psykiske og fysiske tilstand
 • delta i utredning og kartlegging, samt diagnostiske vurderinger
 • oppfølging av pasientens behandlingsplan i nært samarbeid med pasient
 • samarbeid med andre faggrupper
 • samarbeid med pasientens pårørende og hjelpeapparat
 • dokumentasjon i pasientens elektroniske journal
 • legemiddelhåndtering, observasjon og dokumentasjon av virkning og bivirkning
 • utføre medisinske prosedyrer 
 • veiledning av studenter og nytilsatte
 • deltakelse og ledelse av ulike aktivitetstilbud 

Kvalifikasjoner

 • norsk autorisasjon som sykepleier
 • ønskelig med videreutdanning innenfor psykisk helse og rus eller annen relevant videreutdanning
 • må beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • fleksibel
 • ansvarsbevisst
 • evne til selvstendig arbeid

Vi tilbyr

 • lønn etter kvalifikasjoner
 • høyt faglig nivå
 • faglig utvikling
 • utfordrende og spennende oppgaver i et tverrfaglig miljø
 • godt arbeidsmiljø
 • individuell opplæring 
Søk på stillingen