Hopp til innholdet

Sykepleier - Kirurgisk sengepost Harstad

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Er du sykepleier og har lyst til å jobbe i et hektisk, godt faglig miljø, med mange spennende oppgaver og utfordringer? Da er du akkurat den vi ser etter!

Vi ønsker oss nye medarbeidere, og lyser ut 100% stillinger i tredelt turnus som inkluderer både dag-, aften- og nattarbeid, samt arbeidshelg hver tredje helg. Vi er fleksibel på stillingsstørrelse. Det er også behov for sykepleierstudenter i helgestillinger.

Kirurgisk sengepost og dagkirurgen UNN Harstad er et utmerket sted å jobbe for å få bred kompetanse innen et variert og spennende fagfelt. Avdelingen drifter 14 døgnsenger med pasienter innen ulike fagfelt som gastro, urologi, kar, kreft og generell kirurgi. I tillegg drifter avdelingen 15 dagkirurgiske senger som ivaretar pasienter innenfor fagområdene ønh, gastro, urologi og ortopedi. Vi ivaretar også pasienter som skal ta blodprøver i sedasjon og tannbehandling. 

Kirurgisk sengepost er en utmerket arbeidsplass for å utvikle en bred kompetanse innen flere spennende fagfelt, med mange praktiske sykepleierprosedyrer.
Vi oppfordrer også nyutdannede sykepleiere til å søke hos oss da nødvendig opplæring vil bli gitt.

Vi søker deg som liker å jobbe i team og som ønsker å være en del av et større kollegium som drar lasset sammen. Vi er opptatt av at tjenestene våre er av høy kvalitet, og mener at høy kvalitet henger tett sammen med et godt arbeidsmiljø. Dette må vi bidra til sammen.

Hos oss har vi sykepleiere med videreutdanning innen kreft, stomi, uroterapi og veiledning. Avdelingen legger til rette for videreutdanning ved interesse. Hvis du går med et ønske om videreutdanning innen anestesi, operasjon eller intensivsykepleie vil denne avdelingen gi et godt grunnlag for å bygge kompetanse.

I Harstad har du mulighet til å oppleve midnattssol, nordlys, fantastiske naturopplevelser med majestetiske fjelltopper og en by under utvikling som bare må oppleves!  Med turnuslivet vil du få mulighet til å kunne oppleve alt det fantastiske denne landsdelen har å tilby. 

Arbeidsoppgaver

 • pre-/per-/postoperativ sykepleie
 • klargjøring av pasienter til operasjon
 • informasjon og veiledning til pasient og deres pårørende
 • ernæring, TPN, PEG og nasogastrisk sonde
 • ulike dren og behandling av disse, thoraxdren, galledren, pleuradren 
 • mobilisering av pasienter
 • infusjonsbehandling, antibiotika, væskebehandling og medikamenter
 • smertebehandling, akutt smerte og palliative kreftpasienter, administrasjon av epidural og håndtere smertepumper.
 • behandling av pasienter med sepsis og infeksjoner
 • sårstell, lapratomi/laprascopi og VAC-behandling av større sår
 • håndtering av CVK, hickmann, veneport, piccline og midline
 • stomipleie, stomistell av nylagte stomier, utfordrende stomier, samt lære pasienten opp i stomistell
 • veiledning og opplæring til pasienter og pårørende 
 • studentveiledning

Kvalifikasjoner

 • Det kreves bachelor i sykepleie, norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Erfaring som sykepleier er en fordel, men ikke nødvendig da opplæring vil bli gitt.
 • Du behersker nordisk språk godt, både muntlig og skriftlig.
 • Det er en fordel med grunnleggende IT-kunnskaper da innhenting av informasjon og dokumentasjon foregår elektronisk. Vi bruker dips arena og metavision som vårt IT-verktøy.
 • Kjennskap til ulike medisinsk teknisk utstyr er en fordel, men opplæring vil bli gitt.

Personlige egenskaper

 • positiv og imøtekommende
 • teamorientert, men også jobbe godt selvstendig
 • fleksibel og strukturert
 • positiv bidragsyter til godt arbeidsmiljø
 • opptatt av kvalitet og utvikling

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • 2 - 3 uker med individuell tilpasset opplæring med mentor
 • nødvendig opplæring i prosedyrer og utstyr
 • 2 kalenderplaner per år med mulighet for ønsker
 • fagdager, internundervisning og faglig påfyll
 • mulighet for videreutdanning
 • gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • utfordrende arbeidsoppgaver i et miljø med engasjement og arbeidsglede
 • engasjerte medarbeidere som står på for faget
 • en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift) med stort fokus på tilstedeværende ledelse og tett oppfølging
 • bedriftshelsetjeneste og velferdsordninger, som for eksempel velferdshytter
 • oppstart etter avtale

Vi er behjelpelig med å finne bolig via UNN for tilflyttende.


Vi behandler søknader forløpende.

Søk på stillingen