Hopp til innholdet

Sykepleier - Medisinsk avdeling Harstad

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Er du vår nye sykepleierkollega ved Medisinsk Avdeling UNN Harstad? Er du en erfaren sykepleier, eller kanskje er du straks ferdigutdannet? Har du lyst å jobbe i et aktivt og pulserende miljø, sammen med verdens triveligste gjeng? Da er det nettopp deg vi er på jakt etter! 😊

 

Vi søker deg som liker utfordringer, ønsker en variert arbeidshverdag, og brenner etter å bli en drivende god sykepleier. Hos oss vil du få mulighet til å ta del i pasientbehandling gjennom mikroteammodellen der vi jobber tverrfaglig til det beste for våre pasienter. Vi jobber kontinuerlig med faglig oppdatering gjennom simuleringstrening i turnus, teamgruppemøter med undervisning, e-læring og fagdager.

Stillingene er 100% vikariat og fast i tredelt turnus med helgejobbing. Vikariatene er med mulighet for fast ansettelse. Annen stillingsprosent kan om ønskelig imøtekommes ut fra dine behov! 

Dersom du "bare" ønsker en sommerflørt i Nord-Norge kan vi tilrettelegge for det også ved å tilby et sommervikariat 😉

Medisinsk avdeling Harstad er en del av Medisinsk klinikk i UNN. Avdelingen har 32 senger fordelt på to sengeposter, samt 3 senger i egen Lindrende Enhet.
Sengepostene er hovedsakelig organisert innenfor følgende fagområder; lunge/barn, nyre/diabetes, slag/geriatri, gastro/hematologi og hjerte.

Sykepleiere hos oss som ønsker videre utvikling har mulighet til å søke seg til spesialenheter som dialysen, dagenheten for kreftbehandling, enhet for lindrende behandling, infusjonsenheten eller poliklinikken. Avdelingen har som mål at vi alltid har en sykepleier i et videreutdanningsløp som for eksempel geriatri, lunge, kreft eller diabetes. 

Vi gjennomfører ansettelser fortløpende, så her er det bare å ta kontakt så snart som mulig!

Arbeidsoppgaver

💉 Gjennomføre sykepleiefaglige prosedyrer og kliniske observasjoner

💉 Fokus på kvalitet i utøvelsen av sykepleie

💉 Tverrfaglig samarbeid med pasienten i fokus

💉 Samhandling med kommunehelsetjenesten 

💉 Dokumentasjon i elektronisk pasientjournal DIPS Arena ved hjelp av Behandlingsplan

💉 Medikamenthåndtering i elektronisk kurve - Metavision 

💉 Pasient- og studentveiledning

💉 Ivareta pasientsikkerheten og bidra i avdelingens kvalitetsforbedringsarbeid  

Kvalifikasjoner

❕ Autorisasjon som sykepleier

❕ Må beherske norsk skriftlig og muntlig

❕ Positivt med erfaring fra noen av våre pasientgrupper, men dette er ikke et krav

Personlige egenskaper

✔️ Du tar ansvar for kvalitet i sykepleien til våre pasienter

✔️ Du setter pris på faglige utfordringer, og vil bidra positivt til faglig vekst og utvikling i miljøet

✔️ Du har et bevisst forhold til kommunikasjon, samhandling og arbeidsmiljø

✔️ Du har også gode samarbeidsevner, er positiv og fleksibel

✔️ Du trives med å jobbe i et tverrfaglig team

✔️ Du har evne til å jobbe selvstendig, og er løsningsorientert

✔️ Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

➡️ Hospitering dersom du vil komme og møte oss for å se an din nye arbeidsplass

➡️ Utfordrende arbeidsoppgaver i et inkluderende fagmiljø med stort engasjement og arbeidsglede

➡️ Fagdager, tverrfaglig simulering og jevnlige lunsjundervisninger for faglig utvikling

➡️ Introduksjonsprogram/opplæring med tett oppfølging i prøvetiden

➡️ 3-delt turnus i kalenderplan hvor den ansatte får komme med sine ønsker i forkant

➡️ Varierte og spennende fagspesifikke arbeidsoppgaver

➡️ Lønn i henhold til gjeldende overenskomster

➡️ Våre ansatte deltar i avdelingens kvalitetsarbeid

➡️ En sosial, inkluderende ansattgruppe som inviterer til alt fra fjelltur til musikkbingo

➡️ Vakkert friluftsliv og folkeparken som nærmeste nabo til sykehuset

Søk på stillingen