Hopp til innholdet

Sommervikariater - sykepleiere

Kreftavdelinga, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Kreftavdelingas sengepost søker sykepleiere til kortere og lengre sommervikariater. Vikariatene har varighet innenfor perioden 01.06.24 til 31.08.24, med mulighet for forlengelse og fast ansettelse. Prøv deg gjerne som nyutdannet og bli inspirert av et svært interessant fagfelt og et hyggelig, tverrfaglig arbeidsmiljø med mye latter. 

Kreftavdelinga er en del av Klinikk for kirurgi-, kreft- og kvinnehelse (K3K), og er regionalt senter for medisinsk onkologi og stråleterapi i Nord-Norge. Kreftavdelingens hovedoppgave er medikamentell og ikke-kirurgisk behandling til kreftpasienter, med unntak av pasienter med lungekreft og blodsykdommer. Sengeposten har 26 senger.

Arbeidsoppgaver

Sykepleierne har et faglig ansvar for oppfølging av behandlingen og omsorgen til pasientene og deres pårørende. I et sommervikariat er arbeidsoppgavene særlig knyttet til symptomlindring, grunnleggende sykepleie og omsorg ved livets slutt. Cellegift og immunterapi administreres av sykepleiere med egen sertifisering.

Kvalifikasjoner

  • autorisasjon som sykepleier
  • må beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

Vi søker sykepleiere som:

  • har god evne til kommunikasjon
  • liker å søke ny kunnskap og finne løsninger
  • kan arbeide selvstendig så vel som samarbeide med andre

Personlige egenskaper vektlegges særskilt.

Vi tilbyr

  • godtgjøring av reise og bolig
  • varierte arbeidsoppgaver
  • opplæring tilpasset den enkeltes erfaring og vikariatets varighet
  • 3-delt turnus, med mulighet for individuell tilrettelegging
  • lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
Søk på stillingen