Hopp til innholdet

Sommervikariat for lege i spesialisering i generell kirurgi

Gastrokirurgisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Ønsker du å oppleve midnattssol, flott natur og et yrende byliv i sommer?

Vi har ledige sommervikariater for leger i spesialisering i generell kirurgi ved Gastrokirurgisk avdeling i perioden 17.06.24 - 18.08.24.
Leger i spesialisering i generell  kirurgi roterer mellom urologi-/bryst- endokrin kirurgi, hjerte-/lunge-/kar kirurgi og gastrokirurgi.

Gastrokirurgisk avdeling er en del av Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken. Klinikken er lokalisert i Tromsø, Harstad og Narvik, og har ansvar for hoveddelen av bløtkirurgi og kreftkirurgi, fødselsomsorg og gynekologi, samt strålebehandling og medikamentell- og lindrende behandling. Klinikken utgjør en viktig del av akuttberedskapen i UNN.

Avdelingen har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet på et høyt internasjonalt nivå.

Vi kan være behjelpelig med å finne bolig og å dekke boligutgifter.

Arbeidsoppgaver

 • pasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstue
 • delta i vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som lege, og godkjent turnustjeneste/LIS del 1.
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne.
 • Du må ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten.
 • Det er ønskelig at du har relevant klinisk erfaring.
 • Det er ønskelig med arbeidserfaring fra sykehus.

Personlige egenskaper

 • Du har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende.
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper.
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere.
 • Du arbeider strukturert og målrettet.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning
 • faglig og personlig utvikling
 • moderne utstyr
 • nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
Søk på stillingen