Hopp til innholdet

Sommervikarer ved Ungdomspsykiatrisk seksjon

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) består av følgende seksjoner; Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS), Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS) og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), i henholdsvis Tromsø, Harstad, Narvik, Storslett, Silsand og Sjøvegan. Avdelingen samarbeider med Regionalt kunnskapssenter for barn og unge og Uit, Norges arktiske universitet.

Ved Ungdomspsykiatrisk seksjon er det ledig  inntil 5 stillinger som ferievikarer. Vi har behov for vikarer som kan jobbe i uke 30 - 34. Vi ønsker vikarer som kan jobbe dag, aften og natt, men det vil også være behov for rene nattstillinger, dvs. med arbeidstid hovedsakelig på natt. Nattevaktstillingene vil kunne ha varighet ut over det tidsrommet som er annonsert. Stillingene vil kunne ha forskjellige stillingsprosenter og i hovedsak mellom 70 og 100%. Helgefrekvensen vil være varierende fra hver andre til hver tredje helg. Vi ønsker ferievikarer som har interesse for ungdom og psykisk helse. Gjerne studenter fra helse og sosialfag, og vi har en nedre aldersgrense på 23 år. 

UPS mottar pasienter i aldersgruppen 13 - 18 år med alvorlige psykiatriske problemstillinger for utredning, diagnostikk og behandling. Arbeidet er tverrfaglig, hvori både miljøterapeutiske, individualterapeutiske, familieterapeutiske og biologiske behandlingsmetoder inngår. Mesteparten av arbeidet forgår under pasientens innleggelse, men både for- og ettervern er viktige deler av avdelingens virksomhet.

Arbeidsoppgaver

 • I stillingen inngår miljøterapeutisk arbeid i sengepost med observasjon, utredning og behandling.

Kvalifikasjoner

 • kjennskap til og/eller interesse for arbeid med barn og unge

Personlige egenskaper

 • være en god teamarbeider
 • engasjert og nysgjerrig
 • fleksibel og selvstendig
 • personlig egnethet
 • gode kommunikasjonsevner
 • åpen, lojal og reflektert

Vi tilbyr

 • lønn etter avtale, samt i henhold til gjeldende overenskomster
 • høyt faglig nivå
 • faglig og personlig utvikling
 • et trivelig arbeidsmiljø
 • opplæringsprogram for nyansatte og tilbud om diverse undervisning
Søk på stillingen