Hopp til innholdet

Sommer-/ferievikar

Seksjon spesialrenhold Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Seksjon for spesialrenhold ved UNN Tromsø er en seksjon i Avdeling for sterilforsyning og spesialrenhold, som er organisatorisk plassert i Operasjons- og intensivklinikken. Vår seksjon har sitt daglige virke i Anestesi- og operasjonsavdelingen, og arbeidsoppgavene er mange og varierte innenfor fagfeltene renhold, smittevern og logistikk. Her jobber vi både selvstendig og i team og har et nært tverrfaglig samarbeid med alle yrkesgrupper i avdelingen. En spennende renholdsjobb, hvor hovedoppgaven er renhold og klargjøring av operasjonsstuer og daglig renhold av den øvrige avdelingen, samt påfylling av forbruksmateriell, ivaretakelse av medisinteknisk utstyr og smittevask. Vi inngår i avdelingens akuttberedskap og deltar i simulering på akutt kirurgi. Som assistent ved Spesialrenhold får man et godt innblikk i det meste av driften i Anestesi- og operasjonsavdelingen ved UNN Tromsø. Det er en fysisk jobb med høyt tempo og mange detaljer.

Vi søker etter tilkallings-/ferievikarer med stor arbeidskapasitet. Det kreves tre uker opplæring før tiltredelse. Om man er student vil denne jobben passe best for de som kun tar opp enkeltfag eller tar et deltidsstudium. For å få erfarne vikarer under ferieavviklingen i sommer er det ønskelig med tilkallingsvikarer som kan starte snarest i opplæring, og som også kan forplikte seg til å jobbe fulltid, minimum seks av åtte uker i ferieperioden, fra uke 26 til og med uke 33. Hvilke uker det gis fri og hvilke uker som jobbes vil avtales på forhånd. I ferieperioden jobber man i fast tredelt turnus med gjennomsnittlig 35,5 timer pr. uke.

Arbeidsoppgaver

 • Rengjøring og klargjøring av operasjonsstuer er hovedoppgave for denne stillingen
 • Påfylling av forbruksmateriell inngår som rutine på alle vakter
 • Daglig rengjøring av avdelingens øvrige areal er rutine én gang pr dag
 • Periodisk rengjøring av lager og utsyr
 • Ivaretakelse av medisintekniskutstyr etter hver pasient
 • Smittevask etter operasjon ved påvist smitte
 • Samarbeid med avdelingens øvrige personell for å få driften til å flyte best mulig på alle vakter

Kvalifikasjoner

 • Det er ikke krav til autorisasjon.
 • Relevant erfaring er ønskelig, men ikke et krav da opplæring vil bli gitt.
 • Helsefag, sterilforsyningstekniker eller annen relevant fagutdannelse er ønskelig , men ikke et krav.
 • Det kreves gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper for forsvarlig kommunikasjon.
 • Det kreves grunnleggende IT-kunnskaper.
 • Søker må være fylt 18 år.

Personlige egenskaper

 • gode evner til å jobbe selvstendig og i team
 • engasjert, fleksibel og løsningsorientert, tilpasningsdyktig og har god omstillingsevne
 • positiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • evne til å jobbe systematisk og strukturert selv under høyt press
 • evne til å ta ansvar for egen læring og holde seg faglig oppdatert
 • serviceinnstilt
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr

 • gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
 • tredelt turnus
 • en arbeidsplass med fokus på arbeidsmiljø
 • velferdstilbud til ansatte
  • hytteutleie
  • bedriftslag i flere ulike idrettsgrener, samt rabatter på mange ulike treningstilbud utenfor UNN.
  • sangkor, revy m.m.                               
Søk på stillingen