Hopp til innholdet

Seniorrådgiver

KORUS nord

Søk på stillingen

KORUS nord er ett av sju regionale kompetansesenter innen rusfeltet i Norge, og er finansiert av tilskudd fra Helsedirektoratet. KORUS nords hovedmålgruppe er kommunalt ansatte i Nord-Norge. Vi har også oppgaver rettet mot spesialisthelsetjenesten. KORUS nord skal være en "tjeneste for tjenestene".

KORUS nord har fått nye oppgaver og skal styrke innsatsen på flere områder. Vi har nå 3 ledige stillinger som seniorrådgiver. Stillingene er knyttet til de to fagområdene tidlig innsats og oppfølging/behandling. Som medarbeider hos oss blir du del av et mangfoldig og spennende fagmiljø. Fagfolkene våre har variert bakgrunn og kompetanse innen blant annet undervisning, forskning, klinisk arbeid og kommunalt planarbeid.

For mer informasjon om vår virksomhet, se vår hjemmeside.

Arbeidsoppgaver

KORUS nords oppgaveportefølje spenner vidt, og de ledige stillingene vil ha ulike oppgaver innenfor de aktuelle fagområdene. Det er nå en særlig satsning på oppsøkende og tverrfaglig metodikk (ACT/FACT og FACT ung), rus og vold, samt oppsøkende virksomhet rettet mot barn og unge. Også andre oppgaver er aktuelle for de som ansettes, blant annet knyttet til Motiverende samtale (MI), Rask psykisk helsehjelp og pårørendearbeid/barn som pårørende.

Oppgaver fordeles med hensyn til den enkelte ansattes kompetanse og virksomhetens behov. De som tilsettes skal bidra til at KORUS nord sin samlede oppgaveportefølje utføres, oppgavene vil derfor kunne endres.

Arbeidet innebærer

 • å være drøftingspartner for kommunene/spesialisthelsetjenesten og bidra til tjenesteutvikling på det aktuelle fagområdet
 • undervisning og veiledning om ulike faglige tema og konkrete metoder som er relevant for ansatte som jobber med tidlig innsats eller oppfølging og behandling av personer med rusrelaterte problemer
 • planlegging, koordinering og gjennomføring av ulike satsninger i samarbeid med målgruppene, andre kompetansemiljø og brukerorganisasjoner
 • utviklingsarbeid

Stillingene innebærer reiseaktivitet.

Kvalifikasjoner

Utdanningskrav:

 • Helse- eller sosialfaglig utdanning eller psykolog
 • De som tilsettes må ha utdanning på mastergradsnivå eller mer

I tillegg ønsker vi at du har

 • kunnskap om fagfeltet og kommunesektoren
 • erfaring med prosjekt- og/eller utviklingsarbeid

Det er også en fordel om du har

 • klinisk erfaring fra arbeid med utsatt ungdom eller personer med rusrelaterte problemer
 • kunnskap om/erfaring med Motiverende samtale (MI)

Personlige egenskaper

 • evne til å planlegge, iverksette, lede og gjennomføre arbeid med ulike satsinger
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • gode samarbeidsevner, samt evne til å jobbe selvstendig
 • engasjement og evne til omstilling og utvikling
 • vilje til å jobbe kunnskapsbasert

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • trivelige kolleger
 • gode kontorfasiliteter
 • varierte og interessante arbeidsoppgaver
 • faglig oppfølging og gode muligheter for faglig utvikling
 • gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn etter avtale

UNN/KORUS nord er en IA-bedrift. Arbeidssted Narvik. 

Søk på stillingen