Hopp til innholdet

Seksjonsoverlege

Regionalt senter for spiseforstyrrelser, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS) er et spesialisert behandlingstilbud i Helse Nord for barn og ungdom med spiseforstyrrelser og deres familier. Behandlingstilbudet er tverrfaglig og med stor vekt på familiebasert behandling. Pasienter henvises til RSS for utredning og behandling når behandling i primærhelsestjenesten/lokal poliklinikk ikke er tilstrekkelig, eller når diagnostikk og behandling krever spesiell kompetanse. RSS samarbeider med og gir konsultasjon til øvrig behandlingsapparat i spesialisthelsetjenesten. RSS har også regionalt ansvar for kompetanseprogrammet Kropp og selvfølelse

RSS er en del av Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) i Barne- og ungdomsklinikken i UNN. Avdelingen består for øvrig av Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS), samt Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)  i Tromsø, Harstad, Narvik, Silsand, Sjøvegan og Storslett. Vi samarbeider med Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) og Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Studenter fra flere helsefaglige utdanninger ved UiT har praksis ved RSS.

Ved eventuell intern tilsetting vil stilling som overlege ved seksjonen bli ledig, og det bes om at søker angir om tilsetting i overlegestilling er aktuelt.

Arbeidsoppgaver

 • RSS sitt behandlingstilbud er i stor grad basert på prinsippene i familiebasert behandling (FBT) i kombinasjon med miljøterapi i døgnavdeling. Overlegens oppgaver er knyttet til tverrfaglig samarbeid om utredning og behandling av barn og unge med spiseforstyrrelser, herunder diagnostiske og behandlingsmessige vurderinger av mer sammensatte kliniske bilder der spiseforstyrrelser er en del av problematikken. 
 • Familie- og foreldrearbeid er sentralt i behandlingstilbudet, og overlegens arbeidsoppgaver inngår i det. Det kan av og til være aktuelt med mer individuell behandling i form av KAT-S. Primært er oppgavene knyttet til pasienter i døgnbehandling, men noe poliklinisk aktivitet eller oppfølging kan være aktuelt.
 • Psykoedukasjon individuelt og i gruppe, arbeid med foreldregruppe kan være aktuelt.
 • Behandlingstilbudet baseres i tverrfaglig team av psykolog/psykologspesialist, lege/barnepsykiater, musikkterapeut, familieterapeut og miljøterapeuter, og samhandling i teamet er en vesentlig oppgave.
 • Oppfølging av somatiske problemstillinger
 • Veiledning av LIS
 • Seksjonsoverlege inngår i seksjonens lederteam og er medisinskfaglig rådgiver for seksjonsleder.
 • Seksjonsoverlege inngår i avdelingens bakvaktordning.
 • Ettersom UNN er et universitetssykehus vil undervisning av medisinstudenter påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Lege som er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Beherske et skandinavisk språk godt, muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra behandling av spiseforstyrrelser er en fordel

Personlige egenskaper

 • Du kommuniserer godt med  møte med barn, ungdom og familier.
 • Du har høy indre motivasjon for fagfeltet.
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper og viser åpenhet for ulike faglige oppfatninger, engasjement for fagutvikling og endringsarbeid.
 • Du arbeider strukturert og målrettet og har god skriftlig framstillingsevne.
 • Personlig egnethet og intervju vil bli vektlagt ved ansettelse.

Vi tilbyr

 • et engasjert fagmiljø
 • kontakt med andre fagmiljø nasjonalt og internasjonalt
 • utviklingsprosjekter og internt utviklingsarbeid, samarbeid i fagnettverk regionalt og nasjonalt, konferanse/kurs innad i BUPA
 • delta i forskningsprosjekter
 • en flott arbeidsplass med gode kollegaer, godt arbeidsmiljø, fine omgivelser, spennende problemstillinger, stor faglig kompetanse og godt driv
 • faglig og personlig utvikling
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
 • medlemskap i KLP
Søk på stillingen