Hopp til innholdet

Seksjonsleder søkes til Seksjon leger

Medisinsk avdeling Harstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Velkommen til avdelingslederteamet!

Medisinsk avdeling UNN Harstad søker seksjonsleder til Seksjon leger. Seksjonen har ca 35 stillinger fordelt på LIS1, LIS2/3 og overleger. Av disse betjenes funksjoner som medisinskfaglig rådgiver for avdelingen, medisinskfaglig rådgiver for akutten og utdanningsansvarlig lege. 

Seksjonsleder har enhetlig lederansvar for økonomi, fag, kvalitet og personal i egen seksjon. Seksjonsleder blir en av fire seksjonsledere i avdelingslederteamet som sammen med avdelingsleder jobber med strategi, prioriteringer og utvikling av Medisinsk avdeling. En mindre del av stillingen kan knyttet opp mot klinisk arbeid hvis ønskelig. 

Viktige arbeidsoppgaver for 2024 vil være å etablere rutiner for drift med 4 - 6 måneders planleggingshorisont, starte prosesser med å optimalisere våre pasientforløp, samt videreutvikle avdelingen som læringsarena for leger i spesialisering.

Medisinsk avdeling er en del av Medisinsk klinikk i UNN. I tillegg til seksjon leger har avdelingen Seksjon sengeposter med 32 senger fordelt på to poster samt 3 senger i Lindrende enhet. Videre har avdelingen Seksjon dagbehandling med dialyseenhet og 14 dialyseplasser, dagenhet for cytostatika- og biologisk behandling. Seksjon poliklinikk har lunge- og Medisinsk poliklinikk og en endoskopienhet. Avdelingen har også et eget senter for forskning med stipendiater, forskningssykepleiere, samt kompetanse på utvikling av forskningsprosjekter og erfaring med søknad på forskningsmidler. Avdelingen ønsker flere med forskningskompetanse og legger til rette for dette.

Arbeidsoppgaver

Enhetlig ledelse av seksjonen, herunder ansvaret for økonomi, fag, kvalitet og personell. Dette omfatter blant annet

 • ansvar for drift og fordeling av legeressurser
 • ansvar for opplæringsplaner og prosedyrer
 • ansvar for å avdekke forbedringsbehov og gjennomføre nødvendige endringer
 • budsjettansvar
 • personalansvar
 • ansvar for strategi- og langtidsplanlegging av drift i egen seksjon
 • aktivt medlem av avdelingslederteamet som jobber til det beste for den totale driften av avdelingen
 • stedfortreder for avdelingsleder ved behov

Kvalifikasjoner

 • høyere helsefaglig utdanning med erfaring fra spesialisthelsetjenesten
 • kjennskap til avtaleverket for leger
 • kjennskap til LIS-utdanningen
 • utdanning eller erfaring fra ledelse
 • kjennskap til personaladministrative systemer
 • må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du tar ansvar og mestrer å prioritere mellom flere oppgaver.
 • Du setter pris på utfordringer, og vil bidra positivt til faglig vekst og utvikling i miljøet.
 • Du har et bevisst forhold til kommunikasjon, samhandling og arbeidsmiljø.
 • Du har også gode samarbeidsevner, er positiv og fleksibel.
 • Du liker å formidle og undervise andre.
 • Du trives med å jobbe i et tverrfaglig team.
 • Du har evne til å jobbe selvstendig.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli særlig  vektlagt.

Vi tilbyr

 • utfordrende arbeidsoppgaver
 • faglig stimulerende miljø og trivelige kollegaer
 • muligheten til personlig vekst og faglig utvikling 
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster
Søk på stillingen