Hopp til innholdet

Seksjonsleder kontor - Kirurgisk avdeling Harstad

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Kirurgisk avdeling, UNN Harstad, søker seksjonsleder kontor i 100 % stilling. Seksjonsleder for kontortjenesten ivaretar den daglige faglige og administrative koordineringen av kontorfaget ved avdelingen. Seksjonsleder har personalansvar for personalet tilknyttet kontor. Kirurgisk avdeling er en del av K3K (Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken) i UNN. Avdelingen ivaretar pasienter innenfor områdene gastro- og urokirurgi både ved sengepost, dagkirurgi og poliklinikk. I tillegg samarbeider vi tett med ortopedisk seksjon og ivaretar mange av de kontorfaglige oppgavene for deres seksjon.

Som kontorleder er du pådriver for videreutvikling av det kontorfaglige fellesskapet ved kirurgisk avdeling.

Arbeidsoppgaver

Du vil være en viktig del av kirurgisk lederteam;

 • leder for avdelingens kontorfaglige virksomhet med ansvar for at denne er i samsvar med krav til faglig standard og kvalitet som definert blant annet gjennom gjeldende lover, retningslinjer og målsetninger/oppdrag
 • ansvar for at avdelingens samlede kontorfaglige virksomhet til enhver tid er hensiktsmessig organisert i forhold til gjeldende funksjoner og oppgaver
 • ansvar for utvikling og evaluering av systemer, metoder og arbeidsprosedyrer innen den kontorfaglige virksomhet, i samarbeid med øvrige kontoransatte og kirurgisk lederteam
 • ansvar for rapportering med hensyn til pasientadministrative data og data fra andre systemer
 • ivaretakelse av kontorfaglige/merkantile funksjoner for kirurgisk lederteam inklusiv saksforberedelse, saksbehandling, økonomioppfølging, rapportering m.v.
 • påse at undervisnings- og veiledningsopplegg for kontorpersonell blir tilrettelagt, iverksatt og fulgt opp
 • pådriver for videreutvikling av det kontorfaglige fellesskapet i avdelingen
 • journalarbeid og internpostfordeling, kvalitetssikring og oppfølging av pasientdata
 • nærmeste personal- og fagleder til ansatte ved kirurgisk kontorseksjon
 • bidra til avdelingens utøvelse av pasientsikkerhets- og kvalitetsforbedringsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Det vil være en fordel om du har lederutdanning og/eller ledererfaring.
 • Du bør være autorisert helsesekretær.
 • Erfaring og kjennskap til sykehusdrift/komplekse organisasjoner vil vekte positivt.
 • God kjennskap til aktuelle systemer (DIPS, GAT, Elements, personalportalen m.fl.) vil være en fordel.
 • Kjennskap til retningslinjer, regelverk og rutiner er en fordel.
 • Du må ha gode IKT-kunnskaper, samt god skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningsønsket.

Personlige egenskaper

 • Du er en utpreget lagspiller og ønsker å dele arbeidsoppgaver og den totale arbeidsmengden med oss andre i avdelingen.
 • Du har stor arbeidskapasitet og er initiativrik.
 • Du har gode samarbeidsevner, er positiv og fleksibel, og bidrar til et godt arbeidsmiljø.
 • Du tar ansvar for kvalitet i behandlingen av våre pasienter, er strukturert og har god gjennomføringsevne.
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Du er god til å motivere både deg selv og medarbeidere, og er pådriver for at vi sammen når oppsatte mål.
 • Du setter pris på faglige utfordringer, og vil bidra positivt til faglig vekst og utvikling i miljøet.
 • Du vil være en viktig bidragsyter til et godt arbeidsmiljø.
 • Du har evne til å jobbe selvstendig men er samtidig god til å jobbe i team.
 • Personlig egnethet for stillingen vektlegges særskilt.
 • UNN er i stadig omstilling, så en positiv holdning til omstilling og endring er en forutsetning.

Vi tilbyr

 • opplæring på ulike systemer
 • bedriftshelsetjeneste
 • en arbeidsplass som er IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv i samarbeid med NAV)
 • mulighet for fleksitid
 • gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler

Den rette medarbeideren vil få en spennende arbeidsplass med høyt fokus på å gi pasientene god behandling, hvor utvikling av framtidens drift av et moderne omstillingsdyktig sykehus står sentralt.

Søk på stillingen