Hopp til innholdet

Seksjonsleder - Øyelegeseksjonen

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Stillingen som seksjonsleder for Øyelegeseksjonen i UNN Tromsø blir ledig fra 01.09.24. I UNN Tromsø utgjør øye sammen med nevrokirurgi og øre-nese-hals fagene i avdelingen Nevrokirurgi-Øre-nese-hals og Øyeavdeling, NKØØ. En stor del av virksomheten i øyefaget er poliklinisk- og dagkirurgisk med egne operasjonsstuer, men noe foregår i vår felles NKØØ sengepost. Faget står foran store endringer.

Vi trenger en seksjonsleder som tar oss inn i fremtida.

Arbeidsoppgaver

 • personalansvar
 • økonomiansvar
 • fagansvar for øyesykdommer i UNN
 • drifts- og resultatansvar 
 • sikre at medarbeidere deltar i fagutvikling og kontinuerlig forbedring
 • legge til rette for å utvikle et godt og helhetlig tilbud til pasienter i henhold til oppdrag
 • ivareta samhandling internt, med primærhelsetjenesten, utdanningsinstitusjoner og andre sykehus i helseregionen 
 • ansvar for å følge opp forskning og undervisning i seksjonen
 • deltar i klinisk virksomhet
 • inngår i vaktordning
 • inngår i avdelingens lederteam og leder etter vedtatte mål og strategier

Seksjonsleder rapporterer til avdelingsleder.

Kvalifikasjoner

 • Legespesialist i øyesykdommer
 • Master i ledelse eller annen lederutdanning og/eller ledererfaring vektlegges
 • Klinisk erfaring fra fagområdet

Personlige egenskaper

 • opptatt av ledelse, er målrettet og tydelig
 • liker å arbeide både selvstendig og i team
 • nytenkende, endringsvillig og løsningsorientert
 • helhetstenkende og handlekraftig
 • inspirerende og samlende med gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig
 • gode samarbeidsevner og god på prosess
 • meget god evne til å se helheten i driftsplanlegging og oppfølging

Personlige egenskaper vektlegges.

Vi tilbyr

 • et inkluderende og utviklende arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • mulighet for lederutvikling i UNNs opplæringsprogram
 • lønn og arbeidsvilkår etter avtale 
Søk på stillingen