Hopp til innholdet

Rekrutteringsstillinger for sykepleierstudenter til akuttmottaket/legevakten UNN Narvik

Akuttmottak Narvik, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Er du faglig sterk og ser for deg en karriere innen den akuttmedisinske kjede? Da må du se her!

Akuttmottaket ved UNN Narvik er et FAM. Det betyr et felles integrert akuttmottak, legevaktsentral og legevakt. Pasienter med behov for akutt hjelp kommer enten inn via akuttmottaket eller legevakten. Vi har en dyktig personalgruppe som er trent i å håndtere et vidt spekter av pasientforløp både på legevakten og i akuttmottaket. Dette kan være blant annet traumemottak, medisinsk mottaksteam og slagalarm. Vi har dedikerte fagsykepleiere til både legevakt og akuttmottaket og høyt fokus på kvalitet og fag. Vi forbereder oss til vi høsten 2024 skal flytte inn i et splitter nytt sykehusbygg. Kom å bli med oss på en spennende prosess inn i nye UNN Narvik!

Vi søker sykepleierstudenter til tre rekrutteringsstillinger med arbeid hver tredje helg. Rekrutteringsstillingene varer femte og sjette semester, og etter levert bacheloroppgave på sjette semester starter man sin opplæringsperiode som sykepleier. Du binder deg til 100% arbeid som sykepleier etter endt studie i akuttmottaket gjennom ferieavviklingen og ut september måned. Mulighet for inntil to uker ferie i hovedferieperioden. For de riktige kandidatene er det gode muligheter for videre vikariat og fast ansettelse hos oss. Vi har i 2024 for første gang ansatt sykepleierstudenter i rekrutteringsstillinger med stor suksess, hvor alle har fått fast ansettelse videre hos oss. 

Dette er en gylden mulighet for deg som har et ønske om å jobbe innen den akuttmedisinske kjede. Du erverver deg verdifull erfaring underveis i din rekrutteringsstilling før du går inn som nyutdannet sykepleier i akuttmottaket/legevakten. Du lærer deg å kjenne avdelingen, hvordan man jobber i et akuttmottak/legevakt og blir trygg i arbeidsmiljøet. 

Ta gjerne kontakt med Mari eller Lone for en uformell samtale om stillingens innhold og muligheter!

Arbeidsoppgaver

 • delegert ansvar for grønne og gule triagerte pasienter i akuttmottaket
 • oppfølgning av tiltak i pasientbehandling
 • bistå og hjelpe til i pasientbehandling ved orange og røde pasienter i samarbeid med ansvarlig sykepleier
 • assistere sykepleier ved utførelse av prosedyrer
 • assistere sykepleier ved smitterom
 • skylleromsarbeid
 • stell og pleie av pasienter
 • matservering til pasienter
 • følge pasienter til undersøkelser, røntgen etc.
 • forefallende arbeid i avdelingen

Det er utarbeidet egen stillingsinstruks for rekrutteringsstillingene.

Kvalifikasjoner

 • faglig engasjert sykepleierstudent
 • omgjengelig og inkluderende
 • du bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • minimum 6 mnd. pleieerfaring 
 • gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Personlig egnethet vil vektlegges.

Personlige egenskaper

God evne til å

 • ha oversikt og jobbe parallelt med flere pasienter
 • arbeide i team, men også å kunne håndtere pasienter selvstendig
 • håndtere en uforutsigbar arbeidshverdag
 • løse utfordringer på strak arm
 • være fleksibel i forhold til varierte arbeidsoppgaver
 • kommunisere godt
 • beherske elektroniske verktøy

Vi ønsker at du er

 • faglig sterk og faglig engasjert
 • åpen og pådrivende for kontinuerlig forbedring
 • endringsvillig og fremtidsrettet

Vi tilbyr

 • helgestilling med arbeid hver tredje helg
 • strukturert opplæringsprogram
 • 100% arbeid som nyutdannet sykepleier med forbehold om bestått bachelor og autorisasjon
 • et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
Søk på stillingen