Hopp til innholdet

Rekrutteringsstillinger for nyutdannede sykepleiere

Psykiatrisk akuttseksjon, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Ønsker du å være med oss på laget for å hjelpe pasienter med psykisk sykdom i den akutte fasen? Vi tilbyr en spennende jobb der ingen dager er like!

Psykiatrisk akuttseksjon har ledig faste stillinger for nyutdannede sykepleiere.

Hos oss er det fokus på trygg og god opplæring, og vi håper at du som uteksamineres til våren har lyst til å være med på laget! Vi har en jevn fordeling mellom menn og kvinner, og et ungt tverrfaglig miljø med engasjement for faglig utvikling. Med på laget av sykepleiere, vernepleiere, miljøterapeuter, helsefagarbeidere og assistenter, har vi også overlege, psykologspesialist, psykolog, sosionom og flere leger i spesialisering. Sammen utgjør vi et sterkt fagmiljø med dedikerte kolleger, og er en trygg ramme for å tilegne seg kunnskap og erfaring med de mest sårbare pasientene. Vi har ukentlige undervisninger for å styrke vår kompetanse, og ingen spørsmål er for dumme for oss. Det er viktig for oss med godt samhold, både på og utenfor jobb, og vi håper at du har lyst til å samles rundt bordet for sosial lunsj hver fredag!

Vi har nå en avtale for nyutdannede sykepleiere som tiltrer i fast 100 % stilling. Dersom du jobber hos oss hele sommeren etter uteksaminering i juni, det vil si juni og ut august, vil du få 3 uker lønnet permisjon på høsten når den ordinære sommeravviklingen er over.

Her får du tilbud om to-delt ønsketurnus/kalenderplan som gjelder for et halvt år om gangen. Det gir deg muligheter til å planlegge jobb og fritid på en god måte.

Er du nysgjerrig på hvordan det er å jobbe som sykepleier hos oss? Du må gjerne ta kontakt med vår sykepleier Sara V. Marjavara på tlf. 777 54 215. Hun kan fortelle om  hvorfor hun gleder seg til å gå på jobb, eller svare på spørsmål om hva som inngår i arbeidshverdagen.

Arbeidsoppgaver

 • sykepleiefaglig oppfølging av inneliggende pasienter
 • tverrfaglig teamarbeid og koordinering av pasientforløp
 • bidra i kartlegging, utredning, planlegging og gjennomføring av behandling
 • samhandling og samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • dokumentasjon av de oppgaver som følger av arbeidet
 • tilrettelegge for pasient/bruker- og pårørendemedvirkning
 • medikamentadministrering
 • veiledning og opplæring av studenter og nyansatte

Kvalifikasjoner

 • norsk autorisasjon som sykepleier
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • ønskelig om erfaring fra arbeid med mennesker med psykiske lidelser

Personlige egenskaper

 • engasjement og fleksibilitet
 • ansvarsbevisst
 • evne til å holde ro i stressende situasjoner, være tålmodig, lyttende og undersøkende
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • positiv bidragsyter til fag- og arbeidsmiljø
 • nysgjerrig og kunnskapssøkende innenfor fag- og egenutvikling

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

Nyansatte sykepleiere i 100% stilling, som er uteksaminert i juni måned, vil ved Psykiatrisk Akuttseksjon gis anledning til å arbeide gjennom hele sommeren (juni - august). For dette inngås det avtale med den enkelte ansatte om 3 ukers lønnet permisjon som tas ut på høsten i perioden fra og med september til og med ut november.

 • stort faglig utviklingspotensial, mulighet for videreutdanning og kurs relevant for arbeidet
 • faglige utfordringer med varierte, spennende og tidvis krevende arbeidsoppgaver
 • et positivt arbeidsmiljø og personalgruppe med stort pågangsmot og engasjement for pasientgruppen
 • arbeidstid i henhold til enhver tids gjeldende arbeidsplan, for tiden dag/aften med arbeid hver tredje helg
 • mulighet for en fleksibel to-delt ønsketurnus/kalenderplan
 • Risikotillegg på kr 20 000,- ved 100% stilling
  Søk på stillingen