Hopp til innholdet

Regionalt senter for spiseforstyrrelser søker sykepleier/vernepleier/ miljøterapeut

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Er du opptatt av barn og unges psykiske helse? Er du sykepleier, vernepleier eller miljøterapeut og liker å jobbe med  ungdom? 

Da vil vi gjerne at du søker stilling hos oss! Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS) har ledig vikariat i 100% fra 14.08.24 - 30.04.25 med mulighet for forlengelse. 

RSS er lokalisert i Tromsø og tar i mot pasienter opp til 18 år med alvorlige spiseforstyrrelser for utredning, diagnostikk og behandling. Opptaksområdet er Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard. Arbeidet er tverrfaglig, hvori både miljøterapeutiske, familieterapeutiske, individualterapeutiske og biologiske behandlingsmetoder inngår. Mesteparten av arbeidet forgår under pasientens innleggelse, men også kontakt med pasient og familie forut for og etter innleggelse er en del av RSS sin virksomhet. Sengeposten samdrifter nattpersonalet med UPS.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) består av åtte seksjoner; Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS), Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS) og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i henholdsvis Tromsø, Harstad, Storslett, Silsand, Sjøvegan og Narvik. Avdelingen samarbeider med Regionalt kunnskapssenter for barn og unge og Institutt for Psykologi ved Universitetet i Tromsø.

Arbeidstiden er til enhver tid i henhold til gjeldende tjenesteplan, p.t. med arbeidstid dag/aften, med jobb ca. hver fjerde helg. Vi oppfordrer menn til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Sykepleier/vernepleier/miljøterapeut har ansvar for den daglige oppfølgingen av pasienten i nært samarbeid med foreldre og flerfaglig behandlingsteam.
 • Sykepleier/vernepleier/miljøterapeut sine hovedoppgaver er å drive systematisk og metodisk familiebasert miljøterapi.
 • I stillingen inngår ansvarsvakter og medisinansvar for sykepleier/vernepleier.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra feltet og relevant videre- eller etterutdanning er ønskelig, men ikke nødvendig.
 • Ved tilsetting kreves politiattest.
 • Det er ønskelig med minimum to referanser.

Personlige egenskaper

 • være en god teamarbeider
 • evne til samarbeid
 • selvstendig
 • personlig egnethet for stillingen
 • gode kommunikasjonsevner
 • lojal

Vi tilbyr

 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • høyt faglig nivå
 • faglig og personlig utvikling
 • et trivelig arbeidsmiljø
 • jobb ca. hver fjerde helg
 • opplæringsprogram for nyansatte, internundervisning, gruppeveiledning og temadager
Søk på stillingen