Hopp til innholdet

Psykolog/psykologspesialist

Habilitering for barn og unge, Barne- og ungdomsklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Vi har et 9 måneders vikariat fra 01.08.2024 for psykolog/psykologspesialist ved Habilitering for barn og unge, UNN Tromsø (HABU).

Psykologen vil inngå i et tverrfaglig team som gir et familiesentrert intensivt behandlingstilbud i gruppe for barn og foresatte. Program Intensiv Habilitering (PIH) innebærer målrettet og funksjonell trening og stimulering av barn gjennom naturlige aktiviteter og lek. Parallelt gis det undervisning og veiledning til foreldre og lokale fagfolk i barnehage/skole, PPT samt terapeuter. PIH er et fast tilbud under utvikling på HABU. I tillegg er PIH en del av et nasjonalt forskningsprosjekt fram til våren 2025. Psykologen vil bidra i utvikling og oppbygging av PIH. Psykologen i PIH fokuserer på foresatte og bistår med å fremme mestringsstrategier i hverdagen. Konkret kartlegger psykologen stress og belastning i familien og gjennomfører individuelle forebyggende samtaler med foresatte. I tillegg er det fokus på å dele erfaringer og gi støtte til hverandre i foreldregrupper, gjennom temabaserte gruppesamtaler og felles undervisning. Det forventes også at psykologen bistår PIH-teamet med psykologfaglig innspill i arbeid med barna og foresatte. Psykologen vil også inngå i et nasjonalt nettverk for psykologer som arbeider med PIH.

Arbeidsoppgaver for stillingen vil, i tillegg til PIH, innebære ordinære arbeidsoppgaver i habilitering. Arbeidet vil her primært bestå av behandling og veiledning av barn og unge med autismespekterforstyrrelser og psykisk utviklingshemming, samt kurs til foresatte og lokalt nettverk, men kan også innebære bistand i utredning.

Habilitering for barn og unge er en avdeling innenfor Barne- og ungdomsklinikken på UNN med ca 30 ansatte, hvorav 9 psykologer. Pasientgrupper inkluderer nevroutviklingsforstyrrelser, syndromtilstander, muskelsykdommer, cerebral parese, MMC, spisevansker hos småbarn, autisme, psykisk utviklingshemming og sammensatte funksjonsnedsettelser.

Habilitering for barn og unge ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF gir tilbud til barn og unge i alderen 0 - 18 år med medfødte eller ervervede funksjonshemninger. Tilbudet gis blant annet som tverrfaglig utredning, behandling, veiledning og oppfølging, samt kurs og opplæring. Tjenester ytes også ambulant, på pasientenes hjemsted. Vi har ansvar for 24 kommuner i UNN; 3 i Nordland og 21 i Troms, og noe reisevirksomhet må påregnes. 

Vi har et aktivt forsknings- og klinisk miljø ved avdelingen, og deltar i både regionale og nasjonale faggrupper innen autisme, ervervet hjerneskade, cerebral parese, muskelsykdommer og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Arbeidsoppgaver

 • inngå i et tverrfaglig team som gir tilbud om et familiesentrert intensivt behandlingstilbud gitt i gruppe med barn og foresatte (PIH)
 • bidra i utvikling og oppbygging av PIH sammen med tverrfaglig team

Stillingen vil primært innebære behandling og veiledning.

Kvalifikasjoner

 • psykolog eller psykologspesialist med norsk autorisasjon
 • erfaring og kompetanse i samtaler og veiledning av foresatte samt gruppeintervensjoner
 • erfaring fra utredning og oppfølging av barn og unge i HABUs målgruppe
 • erfaring fra samarbeid med førstelinjetjenesten
 • erfaring med teamarbeid
 • fordel med førerkort kl. B 

Personlige egenskaper

 • personlig egnethet med vekt på evne til samarbeid, selvstendig og systematisk arbeid
 • gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • høy arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • tilsetting i tråd med gjeldende overenskomster
 • utfordrende, interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • mulighet for hospitering
 • deltakelse i nasjonalt nettverk for intensiv habilitering og dets psykologgruppe 
 • god pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • veiledning av erfarne psykologspesialister

Praksis kan godkjennes som fordypningspraksis for spesialisering i habilitering eller som del i annen spesialisering. Veiledning vil gis av erfaren psykologspesialist.

Søk på stillingen