Hopp til innholdet

Psykolog/psykologspesialist/ behandler i OCD-team

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Kunne du tenke deg å jobbe med behandling av OCD hos barn og unge?

Det er nå ledig en delt stilling knyttet til OCD-teamet og enhet By i BUP Tromsø. OCD-teamet i BUP Tromsø er et regionalt behandlingsteam for helse Helse Nord sitt opptaksområde. Behandlingsformene OCD-teamet jobber ut fra Bergen 4 Day Treatment (B4DT) og eksponeringsterapi med responsprevensjon (ERP). Behandling av pasienter foregår hovedsakelig over video. Teamet består av to 100%-stillinger fordelt på 5 personer. Teamet har behov for en koordinator. Ved ansettelse av en intern søker i koordinatorrolle kan det bli en ledig behandlerstilling i OCD-team.

Vi tilbyr utredning og behandling som skal gi barn og unge best mulig forutsetning for utvikling og vekst. Vi vil snakke om psykiske lidelser og utviklingsvansker med et språk som alle kan forstå, og i samarbeid med barn og ungdom blir vi enige om hva som er viktig og nyttig. BUP Tromsø er en poliklinikk hvor det kontinuerlig arbeides med forbedring av tjenestene. Vår visjon er å bli Norges beste BUP: for de som jobber her og for familiene som får hjelp hos oss. For å gi best mulig hjelp til de som kommer hit er vi opptatt av at de ansatte opplever arbeidsglede, utviklingsmuligheter og trygghet. 

Vi er opptatt av at barn unge og deres familier skal få den hjelp og støtte som de trenger for å klare seg selv og leve gode liv. Våre psykiske helsetjenester skal være sammenhengende og helsefremmende og ta hensyn til hver enkelt familie.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ligger i Barne- og ungdomsklinikken. Avdelingen består av Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS), Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS), Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Tromsø, BUP Harstad, BUP Narvik, BUP Silsand, BUP Sjøvegan og BUP Storslett. Vi samarbeider med Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) og Institutt for psykologi ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barn og unge med psykiske lidelser
 • Veiledning og konsultasjon til foreldre, skole og nettverk
 • Deltakelse i samarbeidsfora rundt pasienter og koordinering
 • Det vil kunne tilkomme undervisningsoppgaver, samt deltagelse i forskningsarbeid
 • Deler av stillingen vil være knyttet til OCD-team
 • Resterende arbeidsoppgaver er knyttet til enhet By. Det innebærer utredning og behandling av pasienter

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter psykologer/psykologspesialister med god kjennskap til kartlegging, utredning og behandling av barn og unge med psykiske vansker.
  • For å bli vurdert for koordinatorstilling er det et krav om utdanning/erfaring med behandling av OCD i henhold til metode og kjennskap til den regionale funksjonen teamet har. 
  • For behandlerstilling er det en fordel med kompetanse på OCD og firedagersformatet, erfaring med ERP og med arbeid med barn. 
  • Det er en fordel med god kjennskap og interesse for bruk av verktøy for systematisk tilbakemelding fra pasienter og pårørende.
  • Ved ansettelse må det fremlegges politiattest.

  Personlige egenskaper

  • Positiv til endringer og nye arbeidsformer
  • Fleksibel, engasjert og løsningsfokusert 
  • Gode samarbeidsevner
  • Har god struktur på arbeidet

  Personlig egnethet og intervju vil bli vektlagt ved ansettelse.

  Vi tilbyr

  • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
  • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
  Søk på stillingen