Hopp til innholdet

Psykolog/poliklinisk behandler - Ambulant akutteam, Tromsø

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Det søkes etter psykolog/poliklinisk behandler til 100 % stilling i ett års vikariat ved Ambulant akutteam, Tromsø. Oppstart 17.06.2024.

Ambulant akutteam er del av Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø i Psykisk helse- og rusklinikken. Senteret har tre seksjoner; poliklinisk seksjon, døgnseksjon og medikamentfri behandlingsenhet. Ambulant akutteam tilhører spesialisthelsetjenesten og har som hovedoppgave å bistå ved akutte psykiske tilstander. Teamet er satt sammen av ulike fagprofesjoner. To-delt vaktordning (dag/aften). 

Arbeidsoppgaver

 • behandlingsansvar i den akutte fasen for pasienter over 18 år med akutte/moderate til alvorlige psykiske lidelser/ruslidelser
 • arbeid med selvmordsproblematikk, psykoselidelser og alvorlig depresjon
 • vaktarbeid, dag/aften og arbeid hver niende helg
 • bidra faglig gjennom teamarbeid og kunnskapsdeling, jobbe utadrettet og i samarbeid med primærhelsetjenesten
 • delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten

Kvalifikasjoner

 • norsk autorisasjon som psykolog eller helsepersonell
 • behandlererfaring fra akutte psykiske lidelser 
 • kjennskap til og eller interesse for behandlingsform innenfor familieterapi eller relasjons- og nettverksorientert perspektiv ved akutte psykiske kriser
 • variert klinisk erfaring fra psykisk helsevern og TSB vil bli vektlagt
 • ønskelig med kjennskap til samarbeidspartnere
 • interesse for teamarbeid

Personlige egenskaper

 • personlig egnethet med vekt på evne til samarbeid, selvstendig og systematisk arbeid
 • evne til å skape behandlingsallianse med pasienter og pårørende
 • høy arbeidskapasitet
 • gode kommunikasjons- og formidlingsevner

Vi tilbyr

 • tilsetting i henhold til gjeldende overenskomster
 • utfordrende, interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • god pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • godt arbeidsmiljø
Søk på stillingen