Hopp til innholdet

Psykolog/ behandler

Ambulant akutteam Sør-Troms , Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Er du fleksibel og løsningsorientert og brenner for å bidra med din faglige kompetanse i akuttfeltet innenfor arbeid med psykisk helse og rusbehandling i spesialisthelsetjenesten? 

Da kan du bli vår nye kollega i Ambulant akutteam i Sør-Troms. Ambulant akutteam er en enhet i Senter for psykisk helse som er lokalisert ved Harstad sykehus. Vi har tett samarbeid med Voksenpsykiatrisk poliklinikk og Psykiatrisk døgnenhet, samt somatiske avdelinger på sykehuset. Teamet består av 8 ansatte med ulik helse- og sosialfaglig kompetanse, spisskompetanse innenfor psykisk helse og rus og lang erfaring fra arbeid i spesialisthelsetjenesten. Teamet har et godt og trygt arbeidsmiljø med fokus på faglighet og samhandling.

Egnethet, samt praktisk erfaring fra fagfeltet, samt evne og erfaring fra teamarbeid vil bli vektlagt. 

Andre med bachelor innenfor helse- og sosialfag, samt relevant videre utdanning og praksiserfaring innenfor fagfeltet, kan også søke. Det må da påregnet turnusarbeid med dag, kveld, helligdags- og helgejobbing. Egnethet vil bli vektlagt. 

Les mer om oss her: Ambulant akutteam 

Arbeidsoppgaver

Ambulant akutteam er en sentral del av akuttbehandlingskjeden og skal bidra til at psykiatriske vurderinger i økende grad innebærer rett tiltak på rett nivå til rett tid. På denne måten skal det sikres bedre, helhetlige og mer tilgjengelige spesialisthelsetjeneste til personer i akutte psykiske krisesituasjoner gjennom god og rask tilgjengelighet. En prioritert oppgave er tidlig intervensjon og stabiliserende tiltak ved indikasjon på psykose, alvorlig depresjon, selvmordsfare og alvorlig traumatisering.

Ansatte i Ambulant akutteam har som hovedoppgave å bistå personer i akutt psykiatrisk krise, samt gi veiledning til pasienter, pårørende og øvrig hjelpeapparat. Pasientsamtaler kan foregå på og utenfor sykehuset, på legekontor, i hjemmet, osv. 

Som psykolog i teamet vil du, i tillegg til pasientkontakt, være en viktig ressurs i forhold til faglige vurderinger, faglig utvikling, pasientsikkerhetsarbeid, systematisk kvalitetssikring, kontinuerlig forbedring av tjenestetilbudet samt veiledning til kollega og ansatte i 1. linjetjenesten. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Erfaring fra praksisfeltet og personlig egnethet vil bli prioritert
 • Krav til førerkort for personbil
 • Andre søkere med relevante kvalifikasjoner kan tilsettes midlertid

Personlige egenskaper

 • Faglig trygghet og evne til å gjøre raske vurderinger
 • God kommunikasjonskompetanse
 • Gode samarbeidsevner
 • Like å jobbe i team, men også fungere selvstendig. 
 • Like at arbeidsdagen er uforutsigbar og tåle raske omstillinger
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
 • Vi tilrettelegger for spesialisering for psykologer, se Spesialistutdanning for psykologer ved UNN 
Søk på stillingen