Hopp til innholdet

Prosjektleder

Prosjekt og utbygging, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) søker etter erfarne, framoverlente prosjektledere som søker utfordringer i en kompleks organisasjon med spennende oppgaver.

Stillingen vil inngå i Prosjekt- og utbyggingsavdelingen. Avdelingen skal tilrettelegge for effektive arbeidsplasser der god arealutnyttelse, logistikk og smittevernsprinsipper understøtter en trygg og god pasientbehandling i et trivelig arbeidsmiljø.
Vi jobber tett opp mot alle klinikker på sykehuset, og vår jobb er alltid å tilrettelegge slik at sykehuset i siste ledd kan gi en bedre pasientbehandling. Vi jobber ofte på tvers av fagområder for å gi klinikkene den hjelpen de trenger. Vi er en organisasjon med dynamiske forbedringsprosesser, og vi ser alltid etter måter å effektivisere driften på.

Vår nye kollega må være løsningsorientert og ha gode samarbeidsevner. Vi søker deg som er har prosjektledererfaring fra større byggeprosjekter og er effektiv, strukturert og selvgående. Du bør sette pris på en arbeidsplass med høyt tempo, da det til tider kan være mange baller i luften. I Prosjekt- og utbyggingsavdelingen er det i dag 13 ansatte som jobber med utvikling av over 300.000 kvm bygningsmasse i Troms, nordre Nordland og Svalbard. I avdelingen er det stor takhøyde, og vi har et åpent og godt arbeidsmiljø. Avdelingen inngår i Drifts- og eiendomssenteret (DES) som består av 4 avdelinger. Arbeidsområdene til senteret er forvaltning, teknisk drift, forsyning og prosjekt og utbygging. I DES arbeider det ca 440 ansatte.

Noe reiseaktivitet må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • helhetlig prosjektlederansvar (fag-, kvalitet-, fremdrift- og budsjettansvar) fra tidligfase/utredning til prosjektet er ferdigstilt, overtatt og mangellister er utbedret
 • utredningsarbeid av byggeprosjekter med utarbeiding av kostnadsoverslag
 • planlegging og gjennomføring av anbudsarbeid og kontrahering i tråd med overordnede rammeavtaler, og i samsvar med lov om offentlige anskaffelser
 • sørge for nødvendige offentlige godkjenninger i enkeltprosjekter
 • kontinuerlig forbedring av arbeidsoppgaver og prosesser
 • møteledelse, referatskriving
 • rapportering i henhold til foretakets krav
 • oppfølging av entreprenør og byggeplass i forhold til kontrakt, fremdrift, helse, miljø, sikkerhet, kvalitet
 • koordinator i utførelsesfase (KU) ifm Byggherreforskriften
 • kundeservice mot den kliniske virksomheten
 • utarbeidelse og vedlikehold av tegningsunderlag og tilrettelegging av dokumentasjon for driftsavdelingene
 • utstrakt samarbeid med drifts- og eiendomssjef, utbyggingssjef og avdelings-/seksjonsledere i Drifts- og eiendomssenteret samt teamarbeid på tvers av alle faggrupper på sykehuset

Kvalifikasjoner

 • universitets- eller høyskoleutdanning på minimum bachelornivå innen bygg-, elektro- eller VVS-fag, eller annen utdanning innenfor fagområdene kombinert med relevant erfaring
 • relevant erfaring fra prosjektledelse, prosjekteringsledelse eller byggeledelse innenfor fagområdet elektro, VVS eller bygg 
 • utdanning/sertifisering innen prosjektledelse
 • kunnskap om byggekontrakter og offentlig anskaffelse
 • gode evner til å uttrykke seg muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Det forventes gode IT-kunnskaper og erfaring med bygningsinformasjonsmodeller/BIM.

Personlige egenskaper

 • Du er faglig dyktig og læringsvillig.
 • Du er nysgjerrig og på jakt etter nye løsninger.
 • Du tar selvstendig ansvar for dine oppgaver.
 • Du holder oversikt over arbeidsoppgaver i prosjektet, har evne til å omstille deg når det er behov og skiller mellom viktige og mindre viktige oppgaver.
 • Du jobber nøyaktig, overholder frister og kan trives med varierte oppgaver.
 • Du har arbeidskapasitet og evne til å jobbe med flere oppgaver samtidig.
 • Du er relasjonsbyggende og en positiv bidragsyter til fag- og arbeidsmiljøet.

Vi tilbyr

 • gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • unik mulighet til å være med å utvikle helsebygg i Nord-Norges største helseforetak
 • godt arbeidsmiljø, faglig og personlig utvikling
 • sterke og tverrfaglige miljøer
 • spennende arbeidsoppgaver i Nord-Norges største foretak
 • lønn etter avtale
 • en arbeidsplass som er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv i samarbeid med NAV)
 • friluftsliv med fjell, sjø og vakre naturopplevelser under nordlyshimmel eller i midnattssol
 • gode velferdsgoder, eksempelvis: bedriftsidrett, kulturaktiviteter (revy-korsang-musikk), kunst, catering, naustet på Åsgård, velferdshytter i Troms og Lødingen
 • normalarbeidstid 
Søk på stillingen