Hopp til innholdet

Pleieassistent - helgestilling fra høst 2024

Rehabiliteringsmedisinsk sengepost Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Kunne du tenkt deg å arbeide med intensiv rehabilitering og følge opp pasienter fra kort tid etter etter en skade, ulykke eller operative inngrep frem til den enkelte pasient har oppnådd styrket evne til å mestre sitt liv så godt som mulig ut fra sine ønsker, forutsetninger og behov?

Rehabiliteringsmedisinsk sengepost Tromsø flyttet i mai 2018 inn i nye moderne lokaler i A-fløya. Vi gir tilbud til pasienter som har behov for tidlig og intensiv rehabilitering etter ervervet hjerneskade. Det tilbys rehabiliterings- og vurderingsopphold til pasienter med slag, subarachnoidalblødning, anoksiske hjerneskader, multitraume, amputasjoner og enkelte andre tilstander. Døgnenheten har 14 sengeplasser, og har rundt 150 innleggelser pr år.

Vi søker nå etter pleieassistenter med arbeid hver tredje helg. Arbeidstiden er i henhold til enhver tids gjeldende kalenderplan.

Ved intern omrokering kan det bli mulighet for øvrige stillinger/vikariater ved avdelingen.

  Arbeidsoppgaver

  Det forventes at ansatte ved sengeposten kan arbeide selvstendig i nært samarbeid med øvrig pleiepersonale i sengeposten. I samarbeid med øvrig helsepersonell er man ansvarlig for den totale omsorg og pleie i avdelingen og ansvarlig for egen utøvelse på alle plan.

  Kvalifikasjoner

  • Erfaring fra omsorg og pleie av pasienter 
  • Studenter, fortrinnsvis innen sykepleie/helsefag/medisin
  • Du må kunne kommunisere på norsk muntlig og skriftlig på en forsvarlig måte

  Personlige egenskaper

  Vi ønsker oss medarbeidere som

  • har interesse for fagområdet
  • er positiv, og har tillitvekkende egenskaper
  • er teamorientert, men også selvstendig og fleksibel

  Vi tilbyr

  • opplæring av nyansatte, fast opplegg for internundervisning, fagdager og individuell opplæring
  • trivelig arbeidsmiljø
  • utfordrende og variert arbeid
  • en arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
  • bedriftshelsetjeneste
  Søk på stillingen