Hopp til innholdet

Overlege i psykiatri og klar for nye utfordringer?

Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms.
Psykiatrisk avdeling er en av fem avdelinger i Psykisk helse- og rusklinikken. Avdelingen har ca 280 årsverk og et nettobudsjett på 249 mill.kr. Avdelingen består av tre seksjoner; Alderspsykiatrisk seksjon, Akuttpsykiatrisk seksjon og Sikkerhetspsykiatrisk seksjon, alle med virksomhet i Tromsø.

Akuttpsykiatrisk seksjon i Psykisk helse- og rusklinikken i Tromsø har ledig stilling for overlege i psykiatri med arbeidsplassering ved Psykose- og rusenhet (PRE) eller akuttpost.

Vennligst oppgi i søknaden hvilken enhet som er aktuell. Utdanningskandidater i slutten av spesialiseringen vil også bli vurdert.

Akuttpsykiatrisk seksjon er en spennende arbeidsplass  med varierte oppgaver og utfordringer. Seksjonen har i all hovedsak akutte og øyeblikkelig-hjelp-innleggelser, samt har ansvar for store deler av klinikkens tilbud til personer i behov av behandling underlagt tvunget psykisk helsevern. Dette krever mange faglige, juridiske og verdimessige vurderinger. Tilbudet består av strukturert, trygt og forutsigbart miljø, samtalebehandling og medikamentell behandling. Vi behandler/utreder hovedsakelig pasienter med psykoser, affektive lidelser og alvorlige personlighetsforstyrrelser. Den enkelte pasient og de pårørende er delaktige i behandlingen i tillegg til det profesjonelle nettverket.

Som universitetsklinikk kan vi tilby

 • stimulerende arbeidsmiljø med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • utfordrende, interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • mulighet for forskning 
 • tilrettelegging for videre- og etterutdanninger

Tromsø er Nord-Norges hovedstad og porten til Ishavet. Byen med snart 80.000 innbyggere er også kjent som Nordens Paris. Her kan du leve en hektisk hverdag med opplevelser for enhver smak, eller finne roen i koselige omgivelser. Tromsø byr på:

Arbeidsoppgaver

 • Pasientrettet arbeid primært på sengepost. Noe poliklinisk virksomhet kan påregnes
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Klinikken legger til rette for at forskning og fagutvikling skal inngå som integrert del av den kliniske virksomheten. Som en del av universitetsklinikkfunksjonen inngår undervisning av studenter
 • Delta i vaktordning
 • Seksjonens overleger samarbeider mellom enhetene ved behov

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk godkjenning som spesialist i psykiatri, eventuelt være mot slutten av denne utdanningen.
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig og ha god skriftlig dokumentasjonsevne.
 • Du må ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten.
 • Det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring.
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid.
 • Forskningskompetanse er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Du har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende.
 • Du har interesse for kontinuerlig forbedring og utvikling av fagområdet.
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper.
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere.
 • Du arbeider strukturert og målrettet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • utfordrende, interessante og varierte arbeidsoppgaver   
 • faglig utvikling
 • vedlikehold av spesialisering
 • nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker
 • tilsetting i tråd med gjeldende overenskomster og lokale avtaler
 • rekrutterings-/ og stabiliseringstillegg
 • funksjonstillegg ved akuttposter
 • god pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring               
Søk på stillingen