Hopp til innholdet

Overlege i ortopedisk kirurgi - barneortopedi

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjon om å gi den beste pasientbehandlingen? Da oppfordrer vi deg til å lese videre!

Vi søker spesialist i ortopedisk kirurgi innenfor fagområdet barneortopedi i fast stilling ved Ortopedisk legeseksjon, UNN Tromsø.

Tiltredelse etter avtale. 

Ortopedisk avdeling er en del av Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken. Klinikken er lokalisert i Tromsø, Harstad og Narvik og utgjør en viktig del av akuttberedskapen i UNN.

Avdelingen har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet på et høyt internasjonalt nivå.

Arbeidsoppgaver

 • pasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstue
 • delta i vaktordning
 • bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • delta i forskning

Ambulering kan bli aktuelt med egen avtale.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker spesialist innenfor barneortopedi. Søkeren må kunne dokumentere kompetanse innenfor fagområdet det søkes stilling på. Det kreves dokumentert tjeneste innenfor fagområdet med referanser.
 • Du må ha generell vaktkompetanse for de vanligste ortopediske ø-hjelpstilstandene.
 • Du må ha norsk autorisasjon som lege.
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne samt datakunnskaper.
 • Du må ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten.
 • Det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring.
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra forskning.
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Personlige egenskaper som evne til utvikling og omstilling, motivator for medarbeidere samt god arbeidskapasitet vektlegges.
 • Du har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende.
 • Du identifiserer deg med UNN sine strategier og verdigrunnlag.
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper.
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere.
 • Du er innovativ og utviklingsorientert.
 • Du er ambisiøs på egne og institusjonens vegne.
 • Du arbeider strukturert og målrettet.
 • Du er motivert for å arbeide lenge i UNN.

Vi tilbyr

 • stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • faglig og personlig utvikling
 • moderne utstyr
 • nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker
Søk på stillingen