Hopp til innholdet

Overlege - Fysikalsk og rehabiliteringsmedisinsk seksjon

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Fysikalsk og rehabiliteringsmedisinsk seksjon er en del av Rehabiliteringsavdelingen i Nevro-Orto-Rehabiliterings-klinikken. Seksjonen består av både sengepost og poliklinikk i Tromsø, samt ambulant rehabiliteringsteam i Tromsø og Narvik. Seksjonen leverer også legetjenester til HelseIArbeid-poliklinikken som er en egen seksjon i avdelingen.

I den fysikalsk medisinske delen av seksjonen utredes det pasienter med muskel-/skjelettlidelser inkludert nakke- og ryggproblematikk, skulder, hofte med mer, CFS/ME, hypermobilitet og senfølge Covid - 19.

I døgnenheten gis det tilbud om tidlig og intensiv rehabilitering til pasienter etter skade eller sykdom hovedsakelig i CNS. Posten har 14 senger og rundt 150 innleggelser årlig. Det er et tett samarbeid med fagmiljøene innenfor intensivmedisin, nevrokirurgi og nevrologi. Parallelt med sengeposten drives en rehabiliteringspoliklinikk med tverrfaglig utredning av blant annet spastisitet og kognitiv svikt/førerkortvurdering.

Overlege inngår i seksjonens vaktordning, som for tiden består av primær- og bakvaktssjikt. 

Arbeidsoppgaver

Pasientutredning, samarbeid i tverrfaglig team, henvisningsvurdering, intern- og studentundervisning, bidra til fagutvikling og forskning i seksjonen, primær- og bakvakt i sengeposten.

Kvalifikasjoner

 • Interesse i og erfaring med å jobbe i en fysikalsk medisinsk poliklinikk og å lede tverrfaglige team
 • Erfaring i supervisjon og veiledning av LIS og i studentundervisning
 • Beherske ultralydundersøkelse av muskelskjelettsystemet
 • Akademisk kompetanse er ønskelig og vektlegges
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
 • Gode samarbeids- og formidlingsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • 5 arbeidsdager avspasering per halvår tilknyttet vaktordningen
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
Søk på stillingen