Hopp til innholdet

Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning søker etter sykepleiere!

Hjertemedisinsk akutt og intensiv, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Er du sykepleier med et ønske om mer kunnskap og nye utfordringer?

Vi trenger flere sykepleiere som ønsker å jobbe ved en utviklende, dynamisk og spennende arbeidsplass. Vi søker deg som vil ha nye utfordringer, som ser flere løsninger enn problemer og trives med tidvis høyt arbeidstempo.

Vår intensivenhet ivaretar pasienter med indremedisinske og hjerte-/thoraxkirurgiske problemstillinger, som har behov for overvåkning eller behandling på et høyere intensivnivå.

Vi har et sammensatt arbeidsmiljø, både hva gjelder alder, kjønn og kompetanse. Vi ønsker et differensiert, men integrert og utviklende arbeidsmiljø, der «teamet» står i fokus. Derfor ønsker vi oss søkere med variert faglig bakgrunn - alle har noe de kan bidra med. Vi tilstreber ukentlig flerfaglig simulering, både for å øve på kliniske situasjoner, men også for at de ansatte skal bli bedre kjent med hverandre. Vi mener det er vesentlig for å fungere godt sammen. 

For sykepleiere som ikke har intensivsykepleierutdanning har vi implementert et internt opplærings- og utdanningsprogram. Dette er en «kompetansetrapp» som går over flere år med mål og milepæler underveis. Her vil det tilkomme lønnskompensasjon etter hvert som ervervet kompetanse dokumenteres gjennom milepælene.

Dersom du på sikt ønsker å ta masterutdanning i intensivsykepleie er det mulighet å søke på utdanningsstilling i UNN. Dette er en ordning hvor UNN gir 100% lønn under utdanning, med noe arbeidsplikt i studiefrie perioder. Om man ikke ønsker å ta en videreutdanning, vil den interne «kompetansetrappen» og de utfordringene du møter i det daglige gi deg god anledning til faglig vekst i flere år fremover.

Vi har 6 planlagte fagdager i turnus hvert år. Her vil du møte varierte forelesninger, praktisk trening i forskjellige kategorier. Disse dagene blir også et «semi-sosialt» avbrekk fra en ellers travel hverdag.

Vi tilbyr fast stilling. Ta kontakt dersom dette virker interessant, hvis du ønsker å høre mer om oss, eller sjekk ut lenken: https://www.youtube.com/watch?v=RitJhnD9Vmg 

Arbeidsoppgaver

 • sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter
 • bruk av digitale arbeidsverktøy som DIPS Arena og Metavision (elektronisk kurve) 
 • ivaretagelse av pårørende og barn som pårørende
 • delta i arbeid med pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedringsarbeid
 • opplæring og veiledning av nyansatte sykepleiere og hospitanter

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier med minimum to års relevant erfaring
 • Behersker skandinavisk språk, muntlig og skriftlig
 • Erfaring med mekanisk ventilasjonsstøtte vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Du har godt humør - vi er en positiv gjeng, som trives med utfordringer.
 • Du er engasjert, bidrar til utvikling av faget og kompetanseheving i enheten.
 • Du har forstått at man alltid har mer å lære, og at man alltid har utviklingspotensiale.
 • Du trives i et hektisk og aktivt arbeidsmiljø.
 • Du evner å jobbe systematisk og strukturert.
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter.

Vi tilbyr

 • et positivt arbeidsmiljø, mye godt humør, læringsmuligheter og faglige utfordringer
 • moderne fasiliteter, vi flyttet inn i nye lokaler for snart tre år siden
 • gjennomgående nytt medisinteknisk utstyr
 • internt utdanningsprogram
 • kalenderplan, tredelt turnus med jobb hver tredje helg
 • fagdager i turnus
 • simulering. Vi har egne fasilitatorer i enheten, både leger og sykepleiere.
 • dedikerte fagutviklingssykepleier og sykepleiere med ansvar for medisinteknisk utstyr
 • gruppeveiledning for nyansatte
 • faste overleger
 • lønn etter gjeldende overenskomster, med mulighet for ytterligere kompensasjon, jmfr. «kompetansetrapp»
 • mulighet for leie av bolig
 • velferdsordninger i form av bedriftsidrett, kulturaktiviteter og velferdshytter
 • ekstremt gode muligheter for en mengde friluftsaktiviteter innenfor kommunegrensene i Tromsø
 • UNN er en IA-virksomhet
Søk på stillingen