Hopp til innholdet

Lege i spesialisering i gastrokirurgi

Gastrokirurgisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Ønsker du å oppleve midnattssol, nordlys, flott natur og et yrende byliv, og samtidig jobbe sammen med trivelige kollegaer?

Vi har ledig en fast stilling for lege i spesialisering i generell kirurgi ved Gastrokirurgisk avdeling.

Stillingen inngår pr tiden i kirurgisk primærvaktsjikt, men endring i vaktsjikt kan skje etter kompetanse og behov.

Har du et oppriktig engasjement om å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjon om å gi den beste pasientbehandlingen? Da oppfordrer vi deg til å lese videre!

Gastrokirurgisk avdeling er en del av Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken. Klinikken er lokalisert i Tromsø, Harstad og Narvik, og har ansvar for hoveddelen av bløtkirurgi og kreftkirurgi, fødselsomsorg og gynekologi, samt strålebehandling og medikamentell og lindrende behandling. Klinikken utgjør en viktig del av akuttberedskapen i UNN.

Avdelingen har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet på et høyt internasjonalt nivå. Derfor har utdanningen av legespesialister spesielt fokus på opplæring i pasientforløp og pasientsentrerte helsetjenester basert på kunnskapsbasert, moderne diagnostikk og behandling. Det stilles tydelige krav om aktiv deltagelse for å nå utdanningsmålene.

Kirurgien i UNN HF er funksjonsfordelt på de tre sykehusene i Tromsø, Harstad og Narvik. Noe av utdanningen vil derfor bli gitt ved de kirurgiske avdelingene i Harstad og/eller Narvik. Se også utdanningsplaner på vår hjemmeside.

Begynnerdato: Snarest eller etter avtale.

For fast stilling gjelder følgende:

 • Arbeidssted fase 1 - Spesialistutdanningen ved UNN HF
 • Arbeidssted fase 2 - Ved fullført spesialisering vil fast tilsetting bli omgjort til fast stilling som legespesialist i henhold til godkjent spesialitet ved UNN Tromsø.

Arbeidsoppgaver

 • pasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstue
 • bidra til progresjon og utvikling i eget utdanningsforløp
 • bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • delta i forskning
 • delta i vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Du må
  - ha norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1
  - beherske norsk muntlig og skriftlig
  - ha god skriftlig dokumentasjonsevne
  - ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten
 • Det er ønskelig at du har
  - relevant klinisk erfaring
  - erfaring fra forskning
  - erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid
 • Ønskelig med arbeidserfaring fra sykehus etter fullført LIS del 1

Personlige egenskaper

 • Du har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende.
 • Du identifiserer deg med UNN sine strategier og verdigrunnlag.
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper.
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere.
 • Du er innovativ og utviklingsorientert.
 • Du er ambisiøs på egne og institusjonens vegne.
 • Du arbeider strukturert og målrettet.
 • Du er motivert for å arbeide lenge i UNN.
 • Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr

 • mentorordning i startfasen
 • en solid utdanning med tydelige krav og forventninger
 • veileder under spesialistutdanningen
 • stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • faglig og personlig utvikling
 • moderne utstyr
 • nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker
 • gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
 • Hyggelig sosialt miljø

Vi kan være behjelpelig med å finne bolig.

Søk på stillingen