Hopp til innholdet

Kreftsykepleier/sykepleier - Medisinsk dagenhet/sengepost

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Medisinsk avdeling ved sengepost og dagbehandling søker sykepleier/spesialsykepleier til vårt team. Stillingen er fast 100%. For å styrke kvaliteten på pasientforløpene innebærer denne stillingen arbeid både på dagbehandling og sengepost, og vil for tiden være fordelt 60 % sengepost og 40 % dagbehandling. Stillingen kan inngå med et uketimesverk på 37.5 timer og arbeidshelg hver fjerde helg eller 35,5 tredelt turnus og hver tredje helg. 

Dagenheten tilbyr poliklinisk dagbehandling til pasienter som mottar cytostatika, immunterapi og annen intravenøs behandling. Enheten omfatter all slik behandling ved UNN Harstad, og server pasienter på tvers av avdelingstilhørighet. Enheten kan by på et bredt fagområde og består av et tverrfaglig team med sekretær, sykepleiere, leger i spesialisering og overleger. 

Medisinsk avdeling er en del av Medisinsk klinikk i UNN. Avdelingen har Seksjon sengeposter med 32 senger fordelt på to poster, 3 senger i egen Lindrende enhet, samt betjener medisinske overvåknings- og intensivpasienter ved sykehusets intensivavdeling. Videre har avdelingen Seksjon dagbehandling med dialyseenhet og 14 dialyseplasser, dagenhet for cytostatika- og biologisk behandling. Seksjon poliklinikk ivaretar generell indremedisinsks fagområder og har en endoskopienhet. Sist har vi en seksjon for leger med 35 ansatte. Avdelingen har også et eget senter for forskning med flere stipendiater, og legger til rette for å forske kombinert med, eller i perioder mellom klinisk arbeid, hvis ønskelig. 

Arbeidsoppgaver

 • helhetlig behandling, pleie og omsorg til pasienter og pårørende 
 • bidra til et godt pasientforløp innen behandling og lindring av onkologiske og hematologiske pasienter, herunder administrering av cellegift, immunterapi, blodtransfusjoner og annen intravenøs behandling
 • samhandling med kommunehelsetjenesten, kreftkoordinator og andre interne og eksterne samarbeidspartnere
 • gi god pleie og omsorg til våre pasienter
 • ivareta avdelingens utøvelse av pasientsikkerhet
 • tverrfaglig samarbeid med pasienten i fokus
 • bidra i avdelingens kvalitetsforbedringsarbeid

Kvalifikasjoner

 • sykepleier med erfaring fra klinisk drift og ønskelig med erfaring med å jobbe med vår pasientgruppe
 • offentlig godkjent sykepleier, kreftsykepleier eller annen spesialsykepleier
 • ønskelig med sertifisering i å administrere cytostatika
 • må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du tar ansvar for kvalitet i sykepleien til våre pasienter.
 • Du setter pris på faglige utfordringer, og vil bidra til faglig vekst og utvikling.
 • Du har et bevisst forhold til kommunikasjon, samhandling og arbeidsmiljø.
 • Du har også gode samarbeidsevner, er positiv og fleksibel.
 • Du trives med å jobbe i tverrfaglig team.
 • Du har evnen til å jobbe selvstendig, og er løsningsorientert.
 • Du er opptatt av kvalitet for pasientene, pasientsikkerhet, utstyr og miljø.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • tilpasset opplæring
 • en avdeling med fokus på fagutvikling og høy kompetanse
 • mulighet til å være med å forme sykepleiefaget i avdelingen
 • tverrfaglig samarbeid.
 • gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
 • fagdag og simulering i kalenderplan
Søk på stillingen