Hopp til innholdet

Kontorfagmedarbeider søkes til Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms - Silsand

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Psykisk helse og rus klinikken

Søk på stillingen

Senter for psykisk helse og rusbehandling i Midt-Troms er lokalisert på Silsand i Senja kommune, og består av en poliklinikk for voksne, et ambulant akutt-team, en døgnenhet og et FACT-team. Vi er en seksjon i Psykisk helse- og rusklinikken, og har p.t. ca. 63 stillingshjemler. Vi er samlokalisert med en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. De kontorfaglige tjenestene vil ved fravær og lignende bidra på tvers av organisasjonsstrukturen. Kontorfagmedarbeiderne deler kontor og til dels arbeidsoppgaver. 

Vi har pr tiden 4 stillinger tilknyttet kontor, hvorav en med funksjon som kontorleder.

Senteret ivaretar ansvaret for spesialisthelsetjenester innen psykisk helse og rus til befolkningen i 6 Midt-Troms kommuner, med til sammen ca. 25.000 innbyggere over 18 år. 

Vi har ledig et vikariat i 100% stilling for 12 måneder med mulighet for fast ansettelse.  

Arbeidsoppgaver

 • yte service til våre pasienter, pårørende og personalet pr. telefon og i resepsjon
 • sentralbord- og resepsjonsoppgaver
 • jobbe med elektronisk pasientjournal (DIPSArena) og andre relevante datasystemer
 • arkivering, postbehandling, scanning
 • forefallende arbeid/rydding knyttet til ekspedisjon og arkiv/kopirom

Kvalifikasjoner

 • Kontorfag, helsefaglig utdanningsretning
 • Erfaring kan kompensere for formell utdanning
 • Søkeren må beherske norsk muntlig og skriftlig godt
 • Må ha grunnleggende IKT-kompetanse
 • Erfaring med DIPS vil være en fordel
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

 • løsningsorientert, samt ha interesse for faget
 • stabil og positiv person
 • god serviceholdning
 • vant med å håndtere taushetsbelagte opplysninger
 • resultatorientert, fleksibel og ansvarsbevisst
 • evne til å arbeide målrettet og selvstendig med arbeidsoppgaver
 • sans for nye og varierte utfordringer

Vi tilbyr

 • utfordrende og variert arbeidshverdag
 • trivelig og inkluderende arbeidsmiljø og høyt faglig fokus
 • faglig og personlig utvikling
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • opplæring vil bli gitt
Søk på stillingen