Hopp til innholdet

Klinisk monitor/rådgiver

Klinisk forskningsavdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Vi søker klinisk monitor innen klinisk forskning.

Stillingen er lagt til Klinisk forskningsavdeling ved UNN Tromsø. Vi er cirka 30 ansatte som jobber med forskningsstøtte og -veiledning. Vi arbeider med strategier, forskningsrutiner, praktisk hjelp ved gjennomføring av kliniske studier, veiledning, forskerkurs og datafangst. Avdelingen har også flere regionale støttefunksjoner innen helseforskning, og skal på den måten bidra til å implementere UNNs overordnete strategi og Helse Nord RHFs forskningsstrategi.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak innebære å være klinisk monitor og rådgiver for innkomne henvendelser fra prosjekt til forskere i alle helseforetak i Helse Nord. Dette vil hovedsakelig innebære monitorering av forskningsprosjekt som er utprøverinitierte kliniske legemiddelutprøvinger hvor UNN er sponsor eller deltakende senter. Stillingen vil også inngå i et team som skal koordinere innkomne henvendelser fra prosjekt til forskere i alle Helseforetak i Helse Nord. Fleksibilitet når det gjelder oppgaver og organisering må påregnes. Det eksisterer et nettverkssamarbeid innen monitorering i Norge og Norden, og stillingen vil kunne inneha en rolle i dette samarbeidet. Stillingen vil innebære reiseaktivitet. Andre oppgaver vil være råd og veiledning til utprøvere og støttepersonell, informasjonsarbeid, undervisning i forbindelse med faglige kurs og møter, rapportering og deltagelse i interne og eksterne møter. Stillingen vil også kunne tillegges arbeidsoppgaver tilknyttet avdelingens øvrige virksomhet og vil tilpasses avdelingens behov. Stillingen er ledig fra snarest.

Arbeidsoppgaver

 • koordinere og registrere henvendelser inn til Klinisk forskningsavdeling, og holde oversikt over aktive forskningsprosjekt ved UNN
 • monitorering av forskningsprosjekt
 • veiledning innen planlegging av studier
 • bidra til utviklingen av Klinisk forskningsavdeling sine forskningsstøttetjenester i Helse Nord
 • holde oversikt og delegere, samt koordinere i samråd med lederteam ved Klinisk forskningsavdeling alle innkomne henvendelser om både forskningsstøtte og bruk av forskningsressurser

Kvalifikasjoner

 • Det kreves erfaring fra arbeid med forskning.
 • Annen relevant nærliggende doktorgrad eller mastergrad samt relevant erfaring kan også være interessant.
 • Erfaring fra kliniske studier er ønskelig.
 • Søker må beherske flytende norsk og også engelsk både skriftlig og muntlig.
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid og forskningsveiledning er ønskelig.
 • Kjennskap til forskningsadministrative forhold og rutiner er en fordel.
 • Gode kunnskaper innen lov- og regelverk som regulerer forskning og Good Clinical Practice, ICH-GCP og/eller LMIs sertifiseringskurs for monitorer er ønskelig.
 • Erfaring fra klinisk monitorering er ønskelig.
 • Gode IT-kunnskaper er ønskelig.

 Språk

 • norsk/engelsk

Utdanningsretning og -nivå

 • helsefaglig utdanning (sykepleier, farmasøyt, eller annen relevant helsefaglig utdanning)
 • høyskole/universitet, hovedfag/mastergrad/phd-grad

Personlige egenskaper

 • initiativ og engasjement for oppgaven
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet

Personlig egnethet med evne til oppfølging, samarbeid, samhandling, fleksibilitet og serviceinnstilling vil vektlegges.

Vi tilbyr

 • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver og godt arbeidsmiljø
 • en arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift)
 • fast ansettelse 
 • gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
Søk på stillingen