Hopp til innholdet

Klinikkrådgiver - Diagnostisk klinikk

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Diagnostisk klinikk er på utkikk etter en engasjert klinikkrådgiver som motiveres av utfordringer i en kompleks organisasjon med spennende arbeidsoppgaver. Vår klinikk ønsker en ny kollega med på laget, som kan bistå klinikkleder og klinikkens ledere vedrørende gjelder drift, virksomhetsplanlegging og videre utvikling av klinikken sammen med våre dyktige ansatte.

Diagnostisk klinikk består av seks avdelinger; Klinisk patologi, Laboratoriemedisin, Medisinsk teknikk og behandlingshjelpemidler, PET-senteret, RELIS og Røntgenavdelingen. Klinikkens avdelinger har som primære arbeidsoppgaver å yte service for både spesialist- og primærhelsetjenesten når det gjelder diagnostikk, behandling, rådgivning, medisinskteknisk bistand, samt utlevering av behandlingshjelpemidler.

 • Klinisk patologi undersøker vevsprøver og celleprøver ved mistanke om kreft eller andre sykdommer. I tillegg utfører avdelingen obduksjoner for å stadfeste dødsårsak og kartlegger sykelige forandringer.. 
 • Laboratoriemedisin består av tre medisinske hovedspesialiteter; immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi og klinisk farmakologi. Laboratoriemedisin utfører analyser på prøver fra inneliggende og polikliniske pasienter, primærhelsetjenesten og ulike forskningsprosjekt. 
 • Medisinsk teknikk og behandlingshjelpemidler har ansvar for medisinsk-teknisk utstyr på UNN når det gjelder vedlikehold og reparasjoner, samt tilhørende forbruksmateriell som er plassert i hjemmet hos pasienter i vårt nedslagsfelt.
 • PET-senteret utfører PET-undersøkelser og nukleærmedisinske undersøkelser.
 • RELIS Nord-Norge er et av fire regionale legemiddelinformasjonssentrene. 
 • Røntgenavdelingen utfører radiologiske tjenester for inneliggende og polikliniske pasienter, og har radiologisk akuttmedisinsk funksjon for hele Helse Nord-Norge.

Felles arbeidsoppgaver for de fleste av våre avdelinger er i tillegg utstrakt forskningsaktivitet, samt utdanning av legespesialister og annet helsepersonell.

Stillingen som klinikkrådgiver rapporterer direkte til klinikksjef, er dennes nærmeste rådgiver, og inngår i klinikksjefens stab og lederteam.

Noe reising må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • bistå klinikksjef i daglig drift, virksomhetsplanlegging og videre utvikling av klinikken sammen med klinikksjef
 • gjennomføre utredning, saksbehandling og oppfølging av klinikkledelsens beslutninger, samt etterlevelse av overordnede føringer og bestillinger
 • bistå i klinikkens organisasjonsutvikling, forbedrings- og utviklingsarbeid
 • bistå med lederstøtte til ledere i klinikken
 • sentral i samhandlingen mellom avdelingene i klinikken og andre enheter i UNN
 • kunne representere klinikken/klinikksjef i ulike møter, etter nærmere avtale

Andre arbeidsoppgaver vil kunne tillegges stillingen ut i fra klinikkens behov og søkers kompetanse.

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning fra universitet
 • relevant utdanning eller erfaring innenfor ledelse, økonomi, helse, forbedringsarbeid, saksbehandling og it-kompetanse
 • kunnskap om og erfaring fra endringsarbeid, forbedringsmetodikk og prosjektledelse vil vektlegges
 • gode skriftlige og muntlige formidlingsevner
 • saksbehandlerkompetanse

Personlige egenskaper

 • praktisk, analytisk og løsningsfokusert tilnærming til arbeidsoppgaver
 • selvgående og med god gjennomføringsevne
 • stor arbeidskapasitet, trives med høyt tempo og utfordringer
 • nøyaktig, strukturert og selvstendig
 • gode samarbeidsevner

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • godt og inspirerende arbeidsmiljø
 • spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • muligheter til å påvirke egen arbeidshverdag og innholdet i egen stilling
 • lønn etter avtale
 • gunstige pensjons- og forsikringsordninger
Søk på stillingen