Hopp til innholdet

Ingeniør medisinsk teknologi

Medisinsk teknisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Fast stilling ved Medisinsk teknikk, Diagnostisk klinikk, UNN Harstad. 

Stillingen vil inngå i en seksjon med totalt 35 ansatte i UNN (Harstad, Tromsø og Narvik), og innebærer arbeidsoppgaver relatert til medisinsk teknologi. 

I Harstad er det 5 ansatte med ansvar for medisinsk utstyr innen eksempelvis bildediagnostikk, laboratoriet, elektromedisin samt IKT-rettet virksomhet. Hos oss vil du få en samfunnsnyttig og meningsfull jobb med store utviklingsmuligheter.

Arbeidsoppgaver

 • service og preventivt vedlikehold på medisinsk utstyr
 • vurderinger og planlegging av investeringer innen medisinsk teknologi
 • risikovurderingsarbeid knyttet til pasientsikkerhet
 • mottakskontroll av nytt utstyr med planlegging av vedlikeholdsbehov
 • prosjektdeltagelser i helseforetaket
 • oppfølging av leveranser, garanti og vedlikeholdsavtaler
 • brukeropplæring og veiledning av annet personell
 • inngå i beredskapsvakt når nødvendig kompetanse er opparbeidet
 • noe reisevirksomhet i inn-/utland forbindelse med serviceopplæring på aktuelle installasjoner

Kvalifikasjoner

 • Teknisk fagskole, bachelor- eller mastergrad innen elektronikk, automasjonsteknikk eller medisinsk teknikk. Annen relevant utdanning som gir tilsvarende kompetanse kan også være være relevant.
 • Søkere med kunnskaper innen medisinsk teknologi, eventuelt også samtykke for selvstendig reparasjon av elektromedisinsk utstyr, vil kunne bli foretrukket. Vi vil legge til rette for at du skal få denne godkjenningen dersom du ikke har den fra før.
 • Søkere med erfaringer fra service, vedlikehold og kvalitetssikring av annen teknologi vil også tas til nærmere betraktning ved evalueringer av søknader.
 • Nyutdannede oppfordres også til å søke.
 • Søkere bør beherske norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 • strukturert, løsningsorientert, initiativrik og gode evner til å tilegne seg teoretiske kunnskaper, samt finne gode praktiske løsninger
 • gode egenskaper knyttet til teamarbeid og positiv serviceinnstilling overfor våre kunder
 • evne til tverrfaglig samarbeid og selvstendige utførelser av arbeidsoppgaver
 • interesse for det viktige arbeidet sykehuset utfører innen reparasjon og preventivt vedlikehold på pasientrettet utstyr

Vi tilbyr

 • en hektisk arbeidsplass hvor du vil få mange spennende utfordringer
 • tverrfaglige problemstillinger i kliniske og diagnostiske miljø nær pasientbehandlingen, noe som medfører samarbeid og relasjoner til ulike yrkesgrupper i sykehuset
 • et godt arbeidsmiljø med muligheter for faglig og personlig utvikling
 • opplæring av nyansatte, internundervisning og individuell opplæring
 • servicekurs med høye fagnivå hos leverandører/produsenter
 • lønn etter avtale
 • en arbeidsplass som er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv i samarbeid med NAV)
Søk på stillingen