Hopp til innholdet

Hjelpepleier/helsefagarbeider på lungemedisinsk poliklinikk

Lunge dagbehandling, poliklinikk og laboratorium, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Lunge poliklinikk og utredning har ledig fast 100% stilling for hjelpepleier/helsefagarbeider. 37.5 t/uke med arbeid hver fjerde helg i sengeposten.

Tiltredelse etter avtale.

Lunge poliklinikk og utredning er samlokalisert og har for tiden fem ansatte. Her jobber leger, sykepleiere og hjelpepleier/helsefagarbeider tett i team. Poliklinikken driftes på dagtid mandag - fredag.

Lunge poliklinikk og utredning handterer ca. 5500 konsultasjoner i året. Det forventes en vesentlig økning i konsultasjoner i årene framover.

Lungemedisinsk avdeling er en del av Hjerte- og lungeklinikken. Avdelinga består av 3 seksjoner: Lunge sengepost, Lunge dagbehandling, poliklinikk og utredning og Lungemedisinske leger. Avdelingen behandler et bredt spekter av pasienter på universitetssykehusnivå fra hele landsdelen. Lunge poliklinikk og utredning samarbeider tett med de andre seksjonene på avdelinga og med de andre avdelingene i Hjerte- og lungeklinikken.

Lungemedisinsk avdeling ved UNN utreder og behandler i stor grad røykerelaterte sykdommer som KOLS og lungekreft, men også en rekke andre sykdommer som astma, lungefibrose, fedmerelaterte søvnforstyrrelser med lungesvikt, respirasjonssvikt ved nevromuskulære sykdommer, luftveisinfeksjon og sarkoidiske, samt andre sjeldne sykdommer.

Arbeidsoppgaver

 • Ordinære og varierende arbeidsoppgaver ved Lungemedisinsk poliklinikk og utredning
 • Ved Lunge poliklinikk og utredning brukes det en del medisinskteknisk utstyr i forbindelse med ulike lungefysiologiske tester og undersøkelser. Her gjøres det blant annet  spirometrier, gassdiffusjon, gangtester, ergospirometri og NO-test. Disse skal den ansatte kunne utføre og kvalitetssikre
 • Hjelpepleier/helsefagarbeider utfører tester før polikliniske kontroller, i utredningssammenheng, på ny henviste og av pasienter som blir henvist fra andre avdelinger på UNN

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som hjelpepleier/helsefagarbeider
 • Erfaring fra fagfeltet er en fordel
 • Beherske norsk både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • engasjert og interessert 
 • ansvarsbevisst
 • kunne arbeide selvstendig, men også i team
 • godt humør og bidrar til det gode arbeidsmiljøet
 • fleksibel og tilpasningsdyktig
 • gode kommunikasjons- og  samarbeidsevner
 • trives i et aktivt og flerkulturelt miljø

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • en arbeidsplass der vi ser og oppmuntrer hverandre og gjør hverandre gode
 • 3 - 4 ukers opplæring og innføring i tester og arbeidsoppgaver, med påfølgende oppfølging og mengdetrening
 • oppdaterte kompetanseplaner
 • fagdager i arbeidsplan
 • arbeid innenfor et spennende fagfelt som stadig er i utvikling
 • arbeidstid i henhold til enhver tids gjeldende arbeidsplan
 • mulighet for å få unik kompetanse innenfor lungemedisin.
 • mulighet til å delta på interne og eksterne kurs
Søk på stillingen