Hopp til innholdet

Har du lyst til å oppleve Senja? Ved Senter for psykisk helse og rus Midt-Troms har vi ledige stillinger for psykologer

VPP Silsand, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Vi søker etter deg som har et ønske om å utgjøre en forskjell i møte med våre pasienter, og som ønsker å bidra til å videreutvikle poliklinikkens tilbud. Du må i stor grad kunne jobbe selvstendig, men også i team. 

Senter for Psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms (SPHR Midt-Troms) er en seksjon i Psykisk helse- og rusklinikken, og har p.t. 63 stillingshjemler. Vi er lokalisert på Silsand i Senja kommune, og består av Ambulant akutt-team, Døgnenhet med 9 sengeplasser, FACT-team og en Voksenpsykiatrisk poliklinikk. Poliklinikken tilbyr utredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser og ruslidelser for pasienter fra 18 år. Vi jobber målbevisst for å tilby pasientene behandling innen frist, noe vi lykkes med.  

Vi ivaretar ansvaret for spesialisthelsetjenester innen psykisk helse og rus til befolkningen i Midt-Troms, med til sammen ca. 25 000 innbyggere over 18 år.

Vi er samlokalisert med en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.

Det er ønskelig med behandlererfaring fra psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Kompetanse fra gruppebehandling vil også være relevant.

Vi har ledig to faste stillinger som psykolog. Arbeidsted er poliklinikken, men det kan også bli aktuelt å knytte stillingen til en av våre andre kliniske enheter f.eks. i forbindelse med spesialisering innen klinisk voksen. Vi legger til rette for spesialiseringsforløp, primært opp mot klinisk voksen.

Det kan også bli aktuelt med engasjementstillinger på opptil ett år dersom ikke formell kvalifisering som psykolog foreligger.  

Ved vårt senter har vi pr tiden ansatt 8 spesialister fordelt  på 3, 4 %overleger og 3,1 %psykologspesialist. Spesialistene er ansatt på en enhet, men kan ha oppgaver på tvers av enhetene, og bidrar således til god samhandling i senteret.  Spesialistene bidrar med veiledning til den enkelte medarbeider på poliklinikken, og dersom behov ved øvrige kliniske enheter i senteret. 

Vi er nært lokalisert til byen Finnsnes, og her er flotte barnehager, barne- og ungdomsskoler, videregående skole, ulike aktivitetstilbud, og gode shoppingmuligheter for å nevne noe. Silsand ligger på Senja, en øy kjent for sin formidable natur, og områdene rundt leverer også på naturopplevelser!

Vennligst oppgi 2 referanser, hvorav minst den ene er fra nærmeste leder.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser og rusmiddellidelser
 • Veiledning av interne og eksterne medarbeidere
 • Samarbeid med andre behandlere i deres saker
 • samarbeid med øvrige enheter på senteret
 • Samarbeid og veiledning overfor primærhelsetjenesten
 • Utadrettet virksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Psykolog
 • Det er ønskelig med kompetanse/erfaring innenfor psykisk helsevern og/eller rusbehandling
 • Kjennskap til relevante retningslinjer og forskrifter, blant annet nasjonale pasientforløp innen psykisk helsevern og TSB
 • Erfaring fra psykisk helsevern og TSB vil bli vektlagt
 • Erfaring/kunnskap om gruppeterapi kan være en fordel
 • Søkere må beherske norsk språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • God evne til å kunne jobbe selvstendig
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Hyggelig og engasjerende arbeidsmiljø
 • Mulighet til å være med å utforme senterets tjenester
 • Lønn etter avtale, samt i henhold til gjeldende overenskomster
 • Distriktstillegg på kr 50.000 for psykologer pr år
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • Utgifter i forbindelse med relevante kurs/seminarer dekkes etter avtale med leder
Søk på stillingen