Hopp til innholdet

Fagutvikler ved Senter for Psykisk Helse og rusbehandling Midt-Troms

 Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Senter for Psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms (SPHR Midt-Troms) er en seksjon i Psykisk helse- og rusklinikken, og har p.t. 63 stillingshjemler. Vi er en av tre seksjoner i Avdeling Sør, og er lokalisert på Silsand i Senja kommune. Seksjonen/senteret består av et ambulant akutt-team, en døgnenhet med 9 sengeplasser, et FACT-team og en voksenpsykiatrisk poliklinikk. Senteret tilbyr utredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser og ruslidelser for pasienter fra 18 år. Vi jobber målbevisst for å tilby pasientene behandling innen frist, noe vi lykkes med.  

Vi ivaretar ansvaret for spesialisthelsetjenester innen psykisk helse og rus til befolkningen i Midt-Troms, med til sammen ca. 25 000 innbyggere over 18 år.

Vi har nå ledig stilling som fagutvikler for deg som er faglig engasjert og har lyst å bidra for å utvikle og kvalitetssikre tilbudet vårt innen psykisk helsevern og rusbehandling. Fagutvikler skal bistå med fagutvikling på alle enhetene og for senteret som helhet.

Fagutvikler har en sentral funksjon i kvalitetsforbedringsarbeidet ved vårt senter, og det kan også bli aktuelt å serve avdeling Sør i enkelte saker. 

Stillingen er faglig og administrativt underlagt seksjonsleder. Det vil være forventning om samhandling med øvrige fagutviklere/fagpersoner i klinikken.

Vi er nært lokalisert til Finnsnes, og her er flotte barnehager, barne- og ungdomsskoler, videregående skole, ulike aktivitetstilbud, og gode shoppingmuligheter for å nevne noe. Silsand ligger på Senja, en øy kjent for sin formidable natur, og områdene rundt leverer også på naturopplevelser!

Vennligst oppgi 2 referanser, hvorav minst den ene er fra nærmeste leder.

Arbeidsoppgaver

 • bidra til utvikling av faglige prosjekter og forbedringsarbeid inkludert internkontroll ved de ulike enhetene
 • bidra til at personalet er oppdatert på aktuelle lover/retningslinjer/veiledere som berører senteret og fagfeltet
 • være superbruker i Docmap og sikre at rutiner ved sentret blir registrert der 
 • sørge for at skriftlige rutiner og informasjonsmateriell er oppdaterte og tilstrekkelige
 • være med og koordinere senterets samarbeidsprosjekter med kommunene
 • i samråd med lederteam på senteret prioritere i tråd med dialogavtalen og oppdragsdokumentet fra Helse Nord

Det vil være en del møtevirksomhet knyttet til stillingen, primært på senteret.

Kvalifikasjoner

 • Høyskole/universitetsutdanning innen helse- eller sosialfag med relevant videreutdanning og/eller master og psykolog
 • Andre høyskole/universitetsutdanninger kan komme i betraktning dersom relevant videreutdanning og/eller praksiserfaring fra feltet
 • Ønskelig med erfaring fra psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 • Ønskelig med erfaring fra prosjektarbeid/prosjektledelse
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • engasjert, strukturert og systematisk
 • gode relasjons- og samarbeidsegenskaper
 • kunne være fleksibel og ny skapende
 • selvstendig men også en teamspiller

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • utfordrende, spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • hyggelig og engasjerende arbeidsmiljø
 • en mulighet til å være med å utforme senterets tjenester
 • fleksitid
 • utgifter i forbindelse med relevante kurs/seminarer dekkes etter avtale med leder.
 • lønn etter avtale, samt i henhold til gjeldende overenskomster
 • pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
Søk på stillingen