Hopp til innholdet

Fagkonsulent - Autismeteamet

Habilitering for barn og unge, Barne- og ungdomsklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Vi har ledig fast stilling for fagkonsulent i autismeteamet ved Habilitering for barn og unge, UNN Tromsø. Stillingen er ledig fra 01.08.2024.  

Det søkes om en spesialpedagog med jobberfaring innenfor utredning, behandling og veiledning til barn og unge med autismespekterforstyrrelser (ASF). Stillingen er hovedsakelig knyttet til utredning av barn og unge med ASF, samt barn med forsinket og avvikende utvikling. Det er ønskelig med kunnskap om observasjon og testing av barn, autismeutredning, samt erfaring i veiledning og opplæring. Praktisk jobberfaring med barn/unge med autisme er en fordel. Bakgrunn fra PPT vil også vektlegges. Habilitering for barn og unge yter også tjenester ambulant, på pasientens hjemsted som for eksempel observasjoner, veiledning til pårørende og førstelinjetjenesten, møtevirksomhet etter behov.

Habilitering for barn og unge gir tilbud til barn og unge i alderen 0 - 18 år med forsinket utvikling og medfødte eller ervervede funksjonshemninger. Tilbudet gis blant annet som tverrfaglig utredning, behandling, veiledning og oppfølging, samt kurs og opplæring.

Habilitering for barn og unge er en universitetsklinikk med 25 ansatte. Vi har spesialiserte team innen autisme, nevromuskulære sykdommer, cerebral parese/multi- funksjonshemning, MMC og nevropsykologi. Innen autismefeltet har vi det største kompetansemiljøet i UNN.

Vi har ansvar for 24 kommuner i UNN, 3 i Nordland og 21 i Troms og Finnmark, og noe reisevirksomhet må påregnes i stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • utredning og veiledning av autismespekterforstyrrelser hos barn og unge samt andre utviklingsforstyrrelser
 • jobbe i et tverrfaglig team
 • deltakelse i fagutvikling/forskning

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innenfor pedagogikk, spesialpedagogikk, vernepleie, psykologi eller annen relevant helse- eller sosialfaglig utdanning
 • relevant erfaring innenfor fagfeltet kan kompensere for manglende formell kompetanse
 • god kunnskap om utredning og behandling av barn med autisme eller autismelignende tilstander
 • erfaring med samarbeid med barnehage, skole og PPT
 • erfaring med teamarbeid
 • førerkort kl. B

Personlige egenskaper

 • engasjert fagperson med erfaring fra arbeid med barn og unge med autismespekterforstyrrelser
 • fagperson med gode samhandlinsegenskaper og interesse for å videreutvikle fagfeltet

Evne til å jobbe selvstendig vil vektlegges.

Vi tilbyr

 • veiledning av erfarne fagpersoner innen feltet
 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • faglig og personlig utvikling
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster
Søk på stillingen