Hopp til innholdet

Erfaringskonsulent

Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Senter for Psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms (SPHR Midt-Troms) er en seksjon i Psykisk helse- og rusklinikken, og har p.t. 63 stillingshjemler. Vi er lokalisert på Silsand i Senja kommune, og består av Ambulant akutt-team, Døgnenhet med 9 sengeplasser, FACT-team og en Voksenpsykiatrisk poliklinikk. Senteret tilbyr utredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser og ruslidelser for pasienter fra 18 år. Vi jobber målbevisst for å tilby pasientene behandling innen frist, noe vi lykkes med. 

Vi ivaretar ansvaret for spesialisthelsetjenester innen psykisk helse og rus til befolkningen i 6 kommuner i Midt-Troms; Bardu, Dyrøy, Ibestad, Målselv, Senja og Sørreisa. Disse har til sammen ca. 25 000 innbyggere over 18 år. 

For å styrke vårt behandlingstilbud søker vi etter deg som har et ønske om å utgjøre en forskjell i møte med våre pasienter, og som ønsker å bidra til å videreutvikle senterets tilbud. Stillingen som erfaringskonsulent ved vårt senter er nyopprettet, er en 100% stilling, engasjement for ett år, med mulighet for fast ansettelse.

Ved vårt FACT team er det også ansatt erfaringskonsulent. Denne jobber 100% i FACT.

Vi søker etter deg som har erfaring med rus- og psykiske lidelser, enten i kraft av egenerfaring eller som pårørende. Vi ser på erfaringer med psykiske helseplager og andre krevende livsutfordringer, som en viktig ressurs som kan brukes til å hjelpe og støtte andre i vanskelige perioder i livet. Vi mener menneskers erfaringskompetanse kan være med å styrke fagkompetanse og omvendt. 

Du vil i stor grad være med på å forme stillingen, som er knyttet til vår kliniske drift, da både i form av pasientrettet arbeid og videreutvikling av våre tilbud.   

Du må  kunne jobbe selvstendig, men også evne å bidra inn i våre enheter, da døgn, poliklinikken og ambulant akutt team. 

Din nærmeste leder vil være seksjonsleder.

Vi er nært lokalisert til byen Finnsnes. Her er flotte barnehager, barne- og ungdomsskoler, videregående skole, ulike aktivitetstilbud, og gode shoppingmuligheter for å nevne noe. Silsand ligger på Senja, en øy kjent for sin formidable natur, og områdene rundt leverer også på naturopplevelser!

Vennligst oppgi 2 referanser, derav minst én leder. 

Arbeidsoppgaver

 • bidra med erfaringskompetanse i direkte kontakt med pasienter, pårørende og behandlingsteam
 • bidra med erfaringskompetanse i annen fag og tjenesteutviklingsarbeid
 • delta i opprettelse av fagteam og/eller erfaringsforum i klinikken
 • være brobygger mellom pasientene og hjelpeapparatet
 • dokumentere utført arbeid

Kvalifikasjoner

 • Egenerfaring med tjenester innen psykisk helse og rusfeltet
 • Arbeidserfaring som erfaringskonsulent er ønskelig
 • En fordel med kunnskap om pasient- og brukerrettighetsloven, helsepersonell loven og annet relevant lovverk eller vil tilegne deg slik kunnskap
 • Ønskelig med utdanning/kurs for erfaringskonsulenter eller at du vil delta på relevante kurs
 • Beherske tekstbehandling og er villig til å lære nye IKT verktøy
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Arbeidsoppgavene krever en viss grad av modenhet 

Personlige egenskaper

 • Samarbeidsorientert og relasjonsorientert
 • Evne til etisk refleksjon
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du er brukerorientert, redelig, engasjert og opptrer respektfullt overfor pasienter, brukere, pårørende, kollegaer og samarbeidspartnere
 • Du har et engasjement for psykisk helse og rus faget opp mot brukerperspektivet
 • Reflektert i forhold til egen livserfaring og hvordan benytte denne i kommunikasjon med pasienter,  kolleger og andre samarbeidspartnere
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • en mulighet til å bygge opp en spennende og utfordrende stilling i et godt faglig miljø
 • varierende arbeidsoppgaver og faglige utfordringer
 • internundervisning
 • trivelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • muligheter for kurs og utdanning
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster
Søk på stillingen