Hopp til innholdet

Er du vår nye sykepleierkollega på Infeksjonsmedisinsk sengepost?

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Det har åpnet seg to ledige vikariater på Infeksjonsmedisinsk sengepost. Varighet på vikariatene er ut august 2025. 

Infeksjonsmedisinsk sengepost er en del av Medisinsk klinikk. Vi har 18 pasientsenger, hvorav 10 er på enerom som ved behov kan brukes som isolat til smitteførende pasienter. Resterende 8 pasientsenger er på tomannsrom. Vi har ikke korridorpasienter av smittevernmessige hensyn. Vi er organisert etter primærsykepleiemodell og jobber i tredelt turnus. Organiseringen vår gjør at vi har tilnærmet 100% sykepleiedekning på alle vaktlag.  

Vi er opptatt av et sterkt sykepleiefag, åpenhetskultur og mestring. Derfor arbeider vi kontinuerlig med å løfte hverandre opp og frem, slik at vi kan yte sykepleie av beste kvalitet til våre pasienter.

Ønsket periode for oppstart er tidlig høst 2024. Vi tilstreber heltidskultur i seksjonen, men dersom det er ønskelig å jobbe redusert kan vi se på mulighetene for dette. Stillingene innebærer tredelt turnus med jobb hver tredje helg. 

Ved ytterligere endring i staben kan det bli aktuelt å tilsette flere sykepleiere enn det i utgangspunkt er utlyst her. Gode muligheter for videre tilsetning etter endt vikariat.

Arbeidsoppgaver

Vår sengepost behandler pasienter i alle aldersgrupper med mange ulike infeksjonssykdommer. Som sykepleier hos oss vil du få flere faglige utfordringer og en bred sykepleiepraksis, da vår pasientgruppe er svært variert. Primærsykepleiemodellen, som vi jobber etter, gir deg mulighet til tett oppfølging av pasientene og tett samarbeid med andre yrkesgrupper både i UNN og i primærhelsetjenesten.

Typiske arbeidsoppgaver er 

 • yte primærsykepleie til pasienter som tidvis er kritisk og alvorlig syke, med alt det innebærer; 
  • observasjon, tiltak og evaluering av den sykepleien som gis
  • tett samarbeid med leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer og farmasøyt
  • planlegging av utskrivelse og samhandling med primærhelsetjeneste via PLO
  • samarbeid og samtaler med pårørende
  • administrere medikamenter po, iv og sc
  • dokumentasjon jf. gjeldende retningslinjer og lovverk
 • delta i enhetens faglige utviklingsarbeid; prosjekter, faggrupper og kasustikkmøter (frikjøpt tid i turnus til dette)

Kvalifikasjoner

 • Det kreves norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Gode IT-kunnskaper: erfaring med DIPS og Metavision er en fordel, men ikke et krav.
 • Kjennskap til relevante medisinsktekniske utstyr som blodtrykksapparat, spo2-måler, medisinske scop osv. Opplæring vil bli gitt.

  Personlige egenskaper

  • bevisst din egen rolle i og betydning for et godt arbeidsmiljø
  • fleksibel og løsningsorientert, ansvarsbevisst og tilpasningsdyktig
  • gode samarbeidsevner
  • liker spennende og tidvis travle arbeidsdager, og jobber godt selvstendig så vel som i team

  Personlig egnethet for stillingene vil bli sterkt vektlagt.

  Vi tilbyr

  • kalenderplan der vi tilstreber å tilrettelegge for individuelle ønsker hos den enkelte sykepleier
  • en trygg arbeidsplass med god kollegastøtte, tett oppfølging fra ledere og fagutviklingssykepleier
  • kompetanseplan som sikrer kontinuerlig kompetanseutvikling
  • fokus på faglig utvikling med ukentlig internundervisning og avsatt tid til arbeid i faggrupper
  • et spennende fagfelt hvor vi stadig jobber med nye forbedringsprosjekter - akkurat nå jobber vi med mulighetene for å tilby enkelte pasienter antibiotikabehandling i hjemmet
  • fagdager eller miljøtur årlig
  • godt arbeidsmiljø og trivelige arbeidskolleger
  • gunstige pensjons- og forsikringsordninger
  • lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
  Søk på stillingen