Hopp til innholdet

EPJ-rådgiver

Søk på stillingen

Vil du jobbe hos oss som rådgiver med hovedfokus på forvaltning av elektronisk kurve - MetaVision?

Finnmarkssykehuset HF er i gang med å innføre elektronisk kurve, MetaVision og vi søker etter rådgiver til forvaltning og utvikling. Systemet er tett integrert med journalsystemet DIPS og det er derfor en fordel å inneha noe kunnskap om DIPS.

Stillingen er organisatorisk plassert i Avdeling kvalitet, som er underlagt fagdirektør ved Finnmarkssykehuset HF. Det er etablert samarbeid med fagmiljøet for MetaVision forvaltning ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og rådgiver vil også inngå i miljøet for lokal funksjonell forvaltning i UNN som har fire stillinger innen forvaltningen  av MetaVision.

Arbeidsoppgaver er overordnet kvalitetssikring, saksbehandling av funksjonelle behov og endringer, opplæring, rådgiving, videreutvikling av systemet og deltakelse i prosjekter. Arbeidet stiller krav til selvstendighet, formidlingsevne og evne til samarbeid.

Arbeidssted kan være ved lokalisasjon hvor Kvalitet per i dag har ansatte, det vil si Kirkenes, Alta, Lakselv eller Hammerfest. Unntaksvis kan stillingen lokaliseres ved UNN.
Det må påregnes noe reising mellom lokalisasjoner og UNN.

Vi søker etter deg som er engasjert og vil være med på å etablere og utvikle forvaltningen av MetaVision i samarbeid med kliniske brukermiljøer i Finnmarkssykehuset og UNN, den regionale forvaltningen og andre foretak i Helse Nord.

Høres dette spennende ut og du kjenner deg igjen i de fleste ønskede kvalifikasjoner og egenskaper nedenfor? Vi gleder oss i så fall til å høre fra deg!

Arbeidsoppgaver

 • forvaltning og rådgiving vedrørende elektronisk pasientjournal/ MetaVision med fokus på kvalitet og utnyttelse
 • videreutvikling av elektronisk pasientjournal/MetaVision
 • delta i forbedring i bruk av elektronisk pasientjournal/MetaVision i samarbeid med klinikkene
 • utarbeidelse og vedlikehold av rutinebeskrivelser og prosedyrer
 • testing av ny og endret funksjonalitet
 • opplæring i bruk av elektronisk pasientjournal/MetaVision
 • prosjektledelse og/eller prosjektdeltakelse
 • delta i øvrige drifts- og forvaltningsoppgaver
 • delta i møter og forum

Rådgiverens oppgaver tilpasses til enhver tid utviklingen innenfor fagfeltet og organisatoriske endringer. Det må derfor påregnes at arbeidsoppgavene kan endres over tid.

Kvalifikasjoner

 • høgskole- eller universitetsutdannelse innen helse på bachelornivå
 • klinisk erfaring og bruk av kurve er en fordel
 • Klinisk erfaring og bruk av elektronisk pasientjournal (DIPS) er en fordel
 • erfaring med forvaltningsoppgaver
 • erfaring med rådgivning og saksbehandling er en fordel
 • erfaring fra spesialisthelsetjenesten er en fordel
 • kjennskap til finnmarkssykehuset er en fordel
 • erfaring med fagutvikling eller opplæring er en fordel
 • kjennskap til MetaVision vil være en fordel, men nødvendig opplæring vil bli gitt

Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur.

Personlige egenskaper

 • mål- og resultatorientert
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • evne til å arbeide i team men også selvstendig, strukturert og målrettet 
 • gode samarbeidsevner og serviceinnstilt
 • praktisk, analytisk og løsningsorientert tilnærming til arbeidsoppgaver
 • kvalitetsbevisst og ansvarsfull
 • interesse for helsefag og teknologi

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø, med stor grad av kompetanse som blir ivaretatt
 • god oppfølging og opplæring av nyansatte
 • bedriftshelsetjeneste
 • medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
 • fleksibel arbeidstid 

I tillegg til god lønn får du en rekke økonomiske fordeler som nedskriving av studielån, lavere skatt og billigere strøm (dersom lokalisasjon er i Finnmark).

Generell informasjon
Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. 

Søk på stillingen