Hopp til innholdet

Enhetsleder NO anestesi

Enhet for K3K anestesi, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen
Stillingen er en del av seksjonslederteamet i Innslusa-seksjonen. Enhetsleder har ansvaret for drift, fag- og kompetanseutvikling. I tillegg er enhetsleder nærmeste leder for halvparten av anestesisykepleierne som er tilknyttet enheten. 

Arbeidsoppgaver

Enhetsleder har driftsansvaret og deltar på driftsmøter, samarbeider/koordinerer tett med andre enhetslederne i Innslusa, i tillegg til avdelinger/enheter både internt og eksternt. Enhetsleder følger opp enkelte ansatte og lager individuell tilpasset opplærings- og kompetanseutviklingsplaner. Enheten har en turnusgruppe som lager turnus sammen med enhetslederne i anestesiseksjonen i Innslusa. 

Kvalifikasjoner

 • videreutdanning i anestesi eller master i anestesisykepleie, godkjent anestesiutdanning i Norge
 • klinisk erfaring innen anestesi

Personlige egenskaper

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • fleksibel og løsnings- og endringsorientert
 • liker utfordringer og har god arbeidskapasitet

Personlige egenskaper vektlegges.

Vi tilbyr

 • gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
 • høyt faglig nivå
 • faglig og personlig utvikling innen ledelse og organisasjon
 • spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • stabilt lederteam på avdelingen som støtter, veileder og underviser hverandre
Søk på stillingen