Hopp til innholdet

Driftskoordinator - Kreftavdelingas sengepost

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Kreftavdelinga er det regionale kreftsenteret i nord, og vi vil ha deg med på laget for å gjøre oss enda bedre!

Kreftavdelinga/Borasdávdaossodat består av sengepost (26 senger), palliativt senter, stråleterapiseksjon, kreftpoliklinikk og Vardesenter. Vi har ansvaret for de fleste former for ikke-kirurgisk kreftbehandling i UNN. Som universitetsavdeling er forskning sentralt sammen med undervisning og veiledning. 

Er du sykepleier og har en spesiell interesse for koordinering av drift, liker å ha mange baller i luften samtidig? Ønsker du å jobbe i et hektisk godt faglig miljø, med mange spennende oppgaver og utfordringer?  Da er du akkurat den vi ser etter!

Arbeidsoppgaver

 • sikre gode rutiner og organisering av daglig drift i rød, blå og grønn gruppe
 • koordinere den daglige driften med meldetelefon og koordinere meldte og elektive pasienter
 • fordele og følge opp ansvarsoppgaver mellom ansatte, særlig teamsykepleierne
 • delta på tavlemøte i samarbeid med enhetsleder
 • i samarbeid med enhetsleder, og i tråd med veileder for innleie, sikre nødvendig bemanning gjennom døgnet
 • tett samarbeid med pakkeforløpskoordinator
 • ved behov bidra i pasientrettet arbeid fra morgenen og gjennom dagen

Arbeidsoppgavene vil kunne endes etter enhetens behov.

Kvalifikasjoner

 • relevant erfaring fra kreftfeltet  er en fordel
 • grunnleggende IKT-kunnskaper
 • må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • samisk språk- og kulturforståelse er en fordel

Personlige egenskaper

Vi søker sykepleiere som

 • kan arbeide godt i lag så vel som alene
 • er omstillingsdyktig 
 • liker å søke ny kunnskap og finne løsninger
 • trives med å delta aktivt i et lærende arbeidsmiljø
 • er opptatt av å gjøre hverandre god

Personlige egenskaper vektlegges særskilt.

Vi tilbyr

 • et utviklende og spennende fagmiljø med stort fokus på kvalitet i et godt og trygt arbeidsmiljø
 • dagstilling, 37,5 t/uke, arbeidstid kl 07:30 - 15:30  
 • opplæring tilpasset den enkeltes kompetanse
 • gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
Søk på stillingen