Hopp til innholdet

Diabetessykepleier/sykepleier -  Medisinsk poliklinikk/sengepost Harstad

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Medisinsk avdeling med sengepost og poliklinikk søker diabetessykepleier/sykepleier til vårt diabetesteam. Stillingen er midlertidig for 12 måneder med mulighet for forlengelse eller fast stilling. For å styrke kvaliteten på pasientforløpene innebærer denne stillingen arbeid både på poliklinikk og sengepost. Dette med et uketimesverk på 37.5 timer og arbeidshelg hver fjerde helg. 

Diabetesteamet i Harstad er et tverrfaglig team bestående av sekretær, diabetessykepleiere, klinisk ernæringsfysiolog, leger i spesialisering og overlege. Vi har et meget velfungerende team med tverrfaglig kompetanse, godt samarbeid og godt humør. Vi har ukentlige fag-/teammøter, samt månedlige digitale møter med diabetesteamet UNN Tromsø. Arbeidsdagene er variert og vi jobber målrettet med pasientoppfølging poliklinisk, utadrettet virksomhet som eksempelvis i primærhelsetjenesten, skoler og barnehager. I tillegg er det arbeidsoppgaver med tekniske hjelpemidler, diverse kvalitetsarbeid, registerdata, faglig utvikling og kompetanseheving.

I UNN samarbeider diabetesteamene også på tvers av lokasjonene, Harstad, Narvik og Tromsø, med digitale møter en gang i uken for veiledning med psykolog. Øvrige samarbeidspartnere til teamet er Lærings- og mestringssenteret, behandlingshjelpemidler, legemiddelindustrien og leverandører av tekniske hjelpemidler. Oppfølging og behandling av diabetes krever høy kompetanse, både innenfor medisinske, tekniske, psykososiale og pedagogiske områder. En diabetessykepleiers kompetanse er et viktig bidrag til mestring og god livskvalitet for den enkelte pasient med diabetes.

Medisinsk avdeling er en del av Medisinsk klinikk i UNN. Avdelingen har Seksjon sengeposter med 32 senger fordelt på to poster, 3 senger i egen Lindrende enhet, samt betjener medisinske overvåknings- og intensivpasienter ved sykehusets intensivavdeling. Videre har avdelingen Seksjon dagbehandling med dialyseenhet og 14 dialyseplasser, dagenhet for cytostatika- og biologisk behandling. Seksjon poliklinikk ivaretar generell indremedisinsks fagområder og har en endoskopienhet. Sist har vi en seksjon for leger med 35 ansatte. Avdelingen har også et eget senter for forskning med flere stipendiater, og legger til rette for å forske kombinert med, eller i perioder mellom klinisk arbeid, hvis ønskelig. 

Arbeidsoppgaver

Variert arbeidshverdag med pasientkonsultasjoner i poliklinikk, tilsyn av pasienter i sengepost, undervisning av medarbeidere, internt kvalitetsarbeid; prosedyrer og simuleringstrening på tvers av avdelingens enheter, arrangere lærings- og mestringskurs for pasienter og pårørende m.v.

Sengepostarbeid med minimum 40% og arbeid hver fjerde helg.

Kvalifikasjoner

 • Sykepleier med videreutdanning innen diabetes, eventuelt sykepleier med erfaring fra klinisk drift med ønske om videreutdanning
 • Beherske norsk meget godt både muntlig og skriftlig
 • Tilby en kontinuitet i avdelingen - spisskompetansen kan vanskelig erstattes ved fravær og vi vil bygge din kompetanse over år

Personlige egenskaper

 • Like tekniske utfordringer, IT-kunnskaper, gjerne god kjennskap til DIPS Arena
 • Evne helhetlig ivaretakelse av pasientene. Du må kunne engasjere deg og se løsninger for pasientforløpene
 • Evne tverrfaglig samarbeid og kunne arbeide selvstendig
 • Evne travelhet i en arbeidshverdag
 • Være medvirkende til at vi opprettholder et godt arbeidsmiljø for alle
 • Være opptatt av kvalitet for pasientene, utstyret og miljøet
 • Personlig egnethet og teamsammensetning vektlegges særskilt

Vi tilbyr

 • Tilpasset opplæring
 • Teamarbeid der din rolle er viktig
 • Tilgang til nasjonale nettverk innen ditt spesialområde
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
 • Kursing
Søk på stillingen