Hopp til innholdet

Business Intelligence Rådgiver

Økonomistyring, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Er du vår nye kloke kollega?

Økonomistyring er en avdeling i senter for Økonomi og analyse. Senteret består av et økonomimiljø med cirka 95 medarbeidere med et hovedmål om å bidra til god økonomi- og virksomhetsstyring i hele foretaket gjennom høyt kvalifiserte og serviceinnstilte medarbeidere.

Våre nærmeste samarbeidspartnere er sykehusledelsen, sykehusets klinikkledelser, samt øvrige eksterne parter. Vi vektlegger en uformell omgangsform, serviceinnstilling og nærhet til våre brukere. Vi er stolte av vårt gode arbeidsmiljø!.

Stillingen inngår i avdelingens rådgiverteam og rapporterer til avdelingsleder.

Vi satser på fremtidsrettede styrings- og beslutningssystemer. Helse Nord har derfor etablert datavarehus / Business Intelligence løsninger basert på SAS (Statistics Analytics System), som er verdensledende innen denne type teknologi.

Vi er på jakt etter en kollega som kan styrke vår kompetanse på dette området. Du bidrar til å videreutvikle våre løsninger i tett samarbeid med fagmiljøene på sykehuset, eksisterende datavarehus ekspertise og Helse Nord IKT.

Som datavarehusutvikler og analytiker vil du jobbe med å skape innsikt gjennom å forstå våre data, våre pasienter, ledelsen og dine kollegers behov. Datavarehuset brukes for å fremskaffe beslutningsgrunnlag for ledelse og helsefaglig personell gjennom visualiseringer og analyser. Teamet er pådrivere for innovasjon på området fra initiativ i idefase til vi leverer ferdige verktøy.

Vår nye kollega er selvgående, kreativ og analytisk. På det personlig plan får vi med oss en person som er omgjengelig, nysgjerrig og opptatt av å skape gode brukeropplevelser.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling av styringsinformasjon, nøkkelindikatorer, rapporter, analyser og prognoser i datavarehuset Helse Nord ledelsesinformasjonssystem (HN-LIS)
 • Modellering, løsningsarkitektur og strukturering av data
 • Utfordre etablerte antatte sannheter basert på data og evidenser
 • Inngå som pådriver for at UNN blir enda bedre innen datastøttet ledelse og styring
 • Avklare behov og spesifisere løsninger sammen med ledere og fagpersonell
 • Delta i kompetanseutvikling, opplæring og veiledning
 • Kvalitetssikring, videreutvikling og forvaltning av datavarehusløsningene
 • Klargjøring, bearbeiding og test av grunnlagsdata fra et mangfold av fag- og administrative systemer
 • Deltar og bidrar i helseregionens tverrfaglige fagmiljø for datavarehus som omfatter de 4 helseforetakene i Nord-Norge sammen med Helse Nord IKT 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning innenfor eksempelvis IT, økonomi eller statistikk
 • Erfaring fra datavarehusutvikling, analyse og design
 • Erfaring med SAS, VIYA, QLIK eller Power BI som rapporteringsplattform, eventuelt tilsvarende teknologi
 • Fordel med kjennskap til helsevesenet
 • Formell kompetanse kan erstattes og suppleres av realkompetanse

Personlige egenskaper

 • Har evne til å foredle data til informasjon for analyse til relevant innsikt
 • Er en lagspiller og fungerer godt i et hyggelig arbeidsmiljø
 • Ansvarsbevisst og innsatsvillig
 • Selvstendig og løsningsfokusert

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale 
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med fokus på fremtidens behov for beslutningsgrunnlag basert på innsikt 
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et fremtidsrettet fagfelt 
 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter, i nært samarbeid med gode kolleger 
 • Moderne lokaler i PET-senteret ved UNN i Tromsø 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger 

Ved UNN er vi opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av kjønn, nasjonalitet og etnisk bakgrunn.

Søk på stillingen