Hopp til innholdet

Brokksenterkoordinator

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Kirurgisk avdeling er en del av Kirurgi-, kreft- og kvinneklinikken. Klinikken er lokalisert i Tromsø, Harstad og Narvik og har ansvar for hoveddelen av bløtkirurgi, kreftkirurgi, fødselsomsorg og gynekologi, samt strålebehandling og medikamentell og lindrende behandling. Klinikken utgjør en viktig del av akuttberedskapen i UNN.

Brokksenteret ved kirurgisk avdeling UNN Harstad søker etter brokksenterkoordinator i 50% stilling. Nå som sykehuset skal gå i gang med robotkirurgi vil det være mye spennende arbeid i vente. Som koordinator ved Brokksenteret må du være en engasjert lagspiller, gjerne med erfaring fra prosjektarbeid. Det er ønskelig å kombinere stillingen med annet stillingsforhold (totalt opp mot 100%) ved kirurgisk avdeling eller andre avdelinger ved UNN Harstad, for å sikre nærhet til kjernevirksomheten. 

Det er en nyopprettet stilling med behov for å etablere brokksenteret og de arbeidsoppgaver som ligger til det. Dette gir muligheter til å forme stillingen og arbeidsoppgavene i samarbeid med legegruppen, kontortjenesten og sengepost/dagkirurgi. 

Brokksenterkoordinator er organisert i linje under seksjonsleder for kontortjenesten.

Arbeidsoppgaver

 • koordinering av drift ved Brokksenteret
 • reetablering av brokkskole i forbindelse med utdanning av leger
 • oppbygging og fremdrift kirurgisk brokknettverk for sykepleiere i HN
 • koordinere og være pådriver for å søke om å bli et regionalt behandlingssenter
 • sikre fremdrift kirurgisk brokknettverk for leger/kirurger i HN
 • opprettholde og kontinuerlig oppdatere brokkregisteret ved UNN Harstad
 • kartleggings- og forbedringsarbeid av kirurgiske pasientforløp ved Brokksenteret
 • bidra til økt forskningsaktivitet og fagutvikling i tråd med avdelingens målsetninger
 • delta i utvikling- og innovasjonsarbeid i avdelingen
 • samarbeide tett med avdelingsledelsen og fagutviklingssykepleier kontinuerlig utviklings- og forbedringsarbeid

Kvalifikasjoner

 • autorisert sykepleier, eller annen relevant helsefaglig bakgrunn og erfaring
 • ønskelig med prosjekterfaring og erfaring med strategisk arbeid
 • gode kommunikasjonsferdigheter både skriftlig og muntlig
 • gode kunnskaper og erfaring med bruk av digitale verktøy
 • fordel med erfaring fra kirurgisk avdeling
 • fordel med erfaring fra kvalitetsarbeid

Personlige egenskaper

 • en god lagspiller med tydelig retning og gode evner til å dele både kunnskap, informasjon og arbeid
 • serviceinnstilt og løsningsorientert
 • god til å tilegne deg kunnskap og til å dele/formidle kunnskap til andre
 • engasjert og fleksibel, og må kunne trives og bidra i et travelt miljø
 • nytenkende
 • bidra til et godt arbeidsmiljø som leverer kvalitet i tjenestene vi utfører

Gode samarbeidsevner anses som svært viktig, både med interne og eksterne aktører, men også selvstendig. Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • spennende, utfordrende og variert arbeid i et godt arbeidsmiljø
 • opplæring i ulike arbeidsoppgaver
 • hospitering ved andre brokksenter
 • gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
 • oppstart etter avtale

Arbeid som brokksenterkoordinator i 50% stilling på dagtid i kombinasjon med andre stillinger på UNN Harstad er ønskelig, men ikke et krav.

Søk på stillingen