Hopp til innholdet

Bioinformatiker

Regionalt senter for presisjonsmedisin (RegPreM), Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen
Regionalt senter for presisjonsmedisin (RegPreM) er under etablering ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Senteret vil ha fokus på håndtering av data fra molekylær patologi, gensekvensering, molekylær avbildning (PET og MR) samt data fra biobank. Riktig håndtering av store datamengder er avgjørende for å forbedre pasientbehandling og drive medisinsk forskning. Helsevesenet genererer enorme mengder data fra medisinske bilder, laboratorietester, genetiske profiler osv. Disse dataene må samles inn på en sikker og strukturert måte. Data kommer fra ulike kilder og systemer som ofte ikke er kompatible med hverandre. Tilpasninger er viktig for å sikre at disse dataene kan deles og brukes på tvers av ulike plattformer og organisasjoner. Avanserte analysemetoder, inkludert maskinlæring og kunstig intelligens, kan utnytte store datasett for å oppdage mønstre, identifisere risikofaktorer, forutsi sykdomsutvikling og tilpasse behandlingsprotokoller for enkeltpasienter. Regionalt senter for presisjonsmedisin vil ha et nært samarbeid med Senter for pasientnær kunstig intelligens (SPKI). Forskningsbiobank UNN vil være en del av RegPreM hvor det jobber fire personer per i dag. 

Arbeidsoppgaver

Bidra i utvikling, implementering og drift av bioinformatiske systemer for ivaretagelse av data fra ulike kilder; herunder data fra gensekvensering, molekylær patologi, molekylær avbildning (PET og MR) samt biobankdata. Bistå i utvikling og etablering av nye IT-systemer/verktøy i forbindelse med etablering av persontilpasset medisin i Helse Nord. Bidra til tilgjengeliggjøring av data slik at de også kan nyttes til forskningsformål. Etablere nettverk med sentrale aktører innenfor de ulike datakildene og være aktiv i samhandlingen opp mot HN-IKT og Senter for pasientnær kunstig intelligens (SPKI). Bistå strategisk i utviklingen av Regionalt senter for presisjonsmedisin deriblant administrative oppgaver som oppbygging av nettsider, saksdokumenter og rapporteringer. Arbeidsoppgaver kan bli tilpasset i forhold til de kvalifikasjoner den ansatte har.

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad i informatikk/bioinformatikk eller tilsvarende
 • Kunnskaper i programmering
 • Dokumentert kompetanse/erfaring med håndtering av store datamengder er en fordel
 • Erfaring med design og vedlikehold av databaser er en fordel
 • Fordel med kunnskap innen molekylær biologi/molekylær avbildning
 • Forskningserfaring vil være en fordel
 • Gode språkferdigheter, både i norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • engasjert
 • evne til å jobbe selvstendig og sammen med kollegaer
 • gode kommunikasjonsevner
 • strukturert
 • initiativrik
 • kvalitetsbevisst og faglig dyktig
 • løsningsorientert
 • tilpasningsdyktig
 • bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • mulighet til egenutvikling og kompetanseheving
 • moderne utstyr
 • trivelig arbeidsmiljø
 • høyt faglig nivå
 • fleksibel arbeidstid
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
 • gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • medlemskap i KLP
 • bedriftshelsetjeneste
Søk på stillingen