Hopp til innholdet

Avdelingsleder - Røntgenavdelingen

Diagnostisk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Ønsker du å lede og videreutvikle en avdeling med høyt kompetente og engasjerte fagfolk innenfor et spennende fagfelt?

Vi ønsker en engasjert og nytenkende avdelingsleder med gode samarbeidsevner og ønske om å skape resultater gjennom godt lagspill.

Røntgenavdelingen ligger i Diagnostisk klinikk som utfører medisinske laboratorietjenester, radiologiske og nukleærmedisinske undersøkelser for primær- og spesialisthelsetjenesten, i tillegg til medisinske og medisinsktekniske tjenester. Vi jobber i et spennende og raskt utviklende fagfelt der vi blant annet har tatt i bruk fotonteller-CT, gjennomfører avansert intervensjon og har snart egen forsknings-MR. Vi er i gang og forventer mer bruk av kunstig intelligens i årene som kommer.

Røntgenavdelingen har rundt 220 ansatte med virksomhet i Tromsø, Harstad og Narvik. Avdelingen har og ansvar for radiologitilbudet ved distriktsmedisinske sentre i Nordreisa og Finnsnes og ved UNN Longyearbyen. Røntgenavdelingen utdanner leger og radiografer i samarbeid med UiT, Norges arktiske universitet. Avdelingen er involvert i flere regionale, nasjonale og internasjonale studier, og flere ansatte har kombinerte stillinger på UNN og UiT, Norges arktiske universitet.

Avdelingsleder inngår i Diagnostisk klinikks ledergruppe og rapporterer til klinikksjef.

Da UNN er inne i en omstillingsprosess kan det tilkomme organisatorisk endringer i den nærmeste tiden.

Arbeidsoppgaver

 • helhetlig drifts- og resultatansvar for å levere tjenester som avdelingen er pålagt i henhold til oppdrag, budsjett, krav til faglighet og kvalitetsutvikling
 • lede avdelingens lederteam, sikre god informasjonsflyt og samarbeidsforhold mellom avdelingens seksjoner
 • sikre at avdelingens oppdrag og målsetting innen diagnostikk og behandling, utdanning av helsepersonell og forskning ivaretas
 • bidra til god samhandling internt i UNN, med primærhelsetjenesten, utdanningsinstitusjonene og andre sykehus i helseregionen
 • utøve og ivareta arbeidsgiveransvaret ved avdelingen, inkludert HMS, samhandle med tillitsvalgte og vernetjenesten
 • jobbe systematisk for å sikre godt og trygt arbeidsmiljø
 • bistå klinikksjef i Diagnostisk klinikk i daglig drift

Kvalifikasjoner

 • helsefaglig utdanning på høyskole-/universitetsnivå er en fordel
 • formell lederutdanning og/eller ledererfaring med personal- og økonomiansvar
 • erfaring fra og god organisasjonsforståelse fra spesialisthelsetjenesten eller større virksomheter
 • må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • forstå kompleksiteten i store virksomheter og evne til å se egen avdeling og klinikk som en del av en samlet organisasjon
 • engasjert og med evne til utvikling og omstilling
 • gode samarbeidsevner, relasjonelle egenskaper og evne til å bygge felles kultur på tvers av fagområder og geografi
 • positiv, nytenkende og initiativrik
 • stor arbeidskapasitet med evne til å prioritere
 • strukturert
 • personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • sterke og tverrfaglige miljøer i stadig utvikling 
 • moderne utstyr
 • høyt faglig nivå
 • lederstøtte i stabsfunksjon, i klinikken og avdelinga
 • faglig og personlig utvikling
 • bedriftshelsetjeneste
 • medlemskap i KLP
 • gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn etter avtale

Vi kan være behjelpelig med å finne bolig ved oppstart.

Reisevirksomhet må påregnes.

Søk på stillingen