Hopp til innholdet

Avdelingsleder -  Anestesilegeavdelingen Tromsø

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Søk på stillingen

Operasjons- og intensivklinikken ved UNN Tromsø har ledig en spennende stilling som avdelingsleder for Anestesilegeavdelingen i Operasjons- og intensivklinikken (OpIn). Vi ønsker søkere som har et framtidsrettet og strategisk utviklingsfokus og som ønsker å være med og videreutvikle avdelingen. 

OpIn-klinikken består av 7 avdelinger. Anestesilegeavdelingen er en av klinikkens avdelinger og har 34 overlegestillinger og 20 stillinger for leger i spesialisering. Legene arbeider ved Anestesi- og operasjonsavdelingen, Intensivavdelingen og Smerteavdelingen, men ledes av leder for anestesilegeavdelingen. Flere av legene i klinikken har kombinerte stillinger ved ambulansefly og helikopter. Avdelingens leger bemanner 5 vaktsjikt, og sammen med Akuttmedisinsk klinikk ytterligere 2 vaktsjikt (helikopter og fly).

Arbeidsoppgaver

 • helhetlig drifts- og resultatansvar for avdelingen, inklusiv økonomi
 • overordnet personalansvar
 • overordnet faglig ansvar
 • bidra til god ivaretakelse av samhandling internt i UNN, med utdanningsinstitusjoner og andre sykehus
 • bidra til at klinikken/UNN realiserer og oppnår fastsatte mål gjennom kontinuerlig fokus på forbedring og utvikling
 • inngår i klinikkens lederteam

Kvalifikasjoner

 • helsefaglig utdanning på universitets-/høyskolenivå med minimum masternivå
 • ønskelig med lederutdanning og -erfaring
 • ønskelig med erfaring med budsjett- og økonomiarbeid
 • kjennskap til, og erfaring fra organisasjonsendring og -utvikling
 • kjennskap til drift av operasjon, operasjonsplanlegging og intensivvirksomhet
 • innsikt og forståelse for ledelse av spesialisthelsetjeneste

Personlige egenskaper

 • interesse for, og ønske om, motivert for å være leder
 • nytenkende, engasjert og med fokus på endring, forbedring og utvikling
 • samarbeidsorientert og teamferdigheter
 • stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • god kommunikasjonsevne skriftlig og muntlig  

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • en spennende stilling som gir mulighet for faglig og personlig utvikling/lederutvikling i en utfordrende og hektisk hverdag
 • å bidra til å videreutvikling av avdelingen
 • deltakelse i og medansvar for ulike utviklings- og forbedringsprosjekt
 • et høykompetent fagmiljø med dyktige kollegaer innenfor akuttmedisin, anestesiologi, intensiv - og smertebehandling
 • kultursykehus med varierte aktiviteter for både ansatte og pasienter
 • muligheter for friluftsliv året rundt i storslått natur rundt Tromsø
 • lønn etter avtale
Søk på stillingen