Hopp til innholdet

Apotektekniker

Sykehusapoteket i Tromsø, Sykehusapotek Nord HF

Søk på stillingen
Sykehusapoteket i Tromsø består av ca. 75 ansatte fordelt over fire avdelinger: Publikum som ekspederer resepter og har apotekutsalg, Produksjon som produserer legemidler, Sykehusekspedisjon som har ansvar for leveranser av legemidler til sykehuset og Farmasifaglig rådgivning som leverer farmasifaglige tjenester og klinisk farmasi til sykehuset. Publikumsavdelingen har åpningstid fra kl. 8:30 til 16:00. De andre avdelingene i apoteket har åpningstid fra kl. 08:00 til 15:30 på hverdager. Apoteket er stengt i helger.

Arbeidsoppgaver

Hvilken avdeling søkeren skal arbeide i avhenger av søkernes kvalifikasjoner og interesser samt apotekets behov. Arbeidsoppgavene vil avhenge av hvilken avdeling søkeren ansettes i.

 • Publikumsavdelingen ved Sykehusapoteket i Tromsø ekspederer resepter og selger handelsvarer samt medisinsk forbruksmateriell.
 • Våre kunder er først og fremst pasienter og ansatte ved UNN Tromsø, men vi betjener også øvrige kunder fra apotekets nærområde i vårt apotekutsalg og fra hele Nord-Norge ved postforsendelser.
 • Apoteket er kjedeuavhengig og ønsker å tilpasse sitt tilbud etter sykehusets og pasientenes behov.
 • I Publikumsavdelingen har apotekteknikerne ansvar for betjening av direktereseptur, bakreseptur og selvvalgsavdeling. I tillegg tilbyr vi inhalasjonsveiledning, Medisinstart, vaksinering og legemiddelassistert rehabilitering (LAR).
 • Sykehusekspedisjonen har ansvar for mottak av bestillinger fra avdelingene på UNN og klargjøring av disse
 • Mange av avdelingene på UNN har apotekstyrte legemiddellagre. Apotekteknikerne i Sykehusekspedisjonen har da ansvar for å følge opp avdelingens legemiddellager, utføre bestillinger, klargjøre bestillingene og sette legemidlene på plass i avdelingens lager.
 • Avdelingen har ansvar for logistikk rundt varehåndtering som varemottak, forsendelser og lignende
 • I produksjonsavdelingen lærer apotekteknikerne å produsere sterile legemidler til pasienter og sykehuset, blant annet smertepumper, intravenøs næring og cellegift. Man lærer også å produsere miksturer, kremer og andre produkter på galenisk lab. 
 • I tillegg til selve produksjonen, utfører også apotekteknikerne forarbeid og etterarbeid til produksjonene.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert apotektekniker
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Strukturert, nøyaktig og effektiv
 • Trives med hektiske dager
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe konsentrert og fokusert
 • Ansvarsbevisst
 • Selvstendig
 • Positiv og fleksibel

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Tilknytning til et stort fagmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Grundig opplæring vil bli gitt
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Oppstart etter nærmere avtale
Søk på stillingen