Hopp til innholdet

Sykepleiere

Med post 3 - B4, Nordlandssykehuset

Søk på stillingen

Vi søker flere sykepleiere til fast stilling

B4 er en spennende medisinsk sengepost, som har 21 plasser med fagfeltene lunge, hematologi og kreft.  Vi jobber med palliasjon,  medisinteknisk utstyr, komplekse pasienter og fagprosedyrer. Mange av pasientene har kreftrelatert sykdom, så personalet jobber mye med ivaretakelse av pasienter og pårørende i vanskelige livssituasjoner. Sykepleierne er delt inn i team/grupper som ivaretar pasientene på de ulike fagfeltene.  Vi jobber tett sammen med de medisinske legeteamene for å gi høy kvalitet på behandling og pasientomsorg. B4 en flott enhet å være ny på, både på jobb og sosialt. Vi har et flott og inkluderende arbeidsmiljø der det er lov å være ny og spørrende. Det kan i perioder være hektisk, men vi har stort faglig spekter og gode læringsmuligheter. For nye sykepleiere på B4 har vi et mentorprogram som følger deg opp det første året du jobbet hos oss. Sykepleierne blir opplært på alle fagfeltene.

B4 jobber for å ha et sterkt fagmiljø, vi søker derfor deg som vil utnytte din egen fagkompetanse til det fulle og være med på å videreutvikle avdelingen. Hvis du i tillegg kan bidra med engasjement og stå på vilje til beste for pasienten og det tverrfaglige samarbeidet, så kan dette være jobben for deg!

 Vi har følgende ledige stillinger:

 • 1 fast stilling i 100% 
 • 1 fast stilling i 100 %  (70% på B4 og 30% ved Bemanningssenteret)

Hvis det blir ledige stillinger på grunn av interne rokkeringer, kommer søkere også i betraktning til disse.

Bemanningssenteret

Nordlandssykehuset HF satser på heltidskultur, og i den forbindelse har vi et Bemanningssenter som bidrar til dette.

Brøken du allerede har tilknyttet moderpost, her B4, kombineres med en brøk i Bemanningssenteret. Slik får du til sammen en 100% stilling i en tilpasset tre-delt arbeidsplan med helgearbeid ved B4. I den første tiden hos oss vil du kun jobbe ved B4. Her vil du bli godt kjent med deres fagområder, før du eventuelt vil bli introdusert for annen enhet etter nærmere avtale. 

Hos oss vil du kunne kombinere somatikk og/eller psykiatri. Bemanningssenteret er opptatt av at du skal oppleve faglig utvikling og trygghet. Du vil derfor jobbe opp mot enheter og fagområder i en begrenset rullering, hvor din kompetanse, dine interesser og sykehusets behov vil bli vektlagt. Ved å jobbe på ulike enheter vil du få verdifull erfaring fra flere fagfelt. Les HER om hvordan det er å jobbe i Bemanningssenteret.

Arbeidsoppgaver

 • Gruppeleder der du har ansvar for en gruppe pasienter, samt for å lede sykepleiere og helsefagarbeidere som tilhører dette teamet
 • Pasientomsorg - vi jobber med alt fra akutte forløp til palliasjon og terminalpleie der tempoet må senkes og pasientens (og pårørendes) velbehag er det viktigste
 • Sykepleiefaglig prosedyrer
 • Samhandling med lege
 • Samhandling med kommuner/andre sykehus
 • Samhandling med andre yrkesgrupper både i og utenfor sykehuset
 • Ivaretakelse av pårørende
 • Dokumentasjon
 • Legemiddelhåndtering
 • Håndtering av medisinteknisk utstyr
 • Opprettholde faglig kompetanse
 • For sykepleiere med videreutdanning innen lunge, kreft eller palliasjon vil det settes av ekstra tid til å holde seg faglig oppdatert, delta i aktuelle forum og gjøre andre oppgaver som ligger ut over de daglige oppgavene i avdelingen ( f.eks etterlattesamtaler, opplæring av personale i kommunen  mm)

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • Erfaring med Optiflow, Bi-pap, O2-konsentratorer, Thopaz/sug/dren, smertepumper, iv-pumper og ernæringspumper er ønskelig, men ikke et krav - vi gir opplæring ved behov
 • På sikt har vi behov for ansatte som ønsker videreutdanning innenfor fagområdene lunge og kreft. Kan du tenke deg videreutdanning, er det gode muligheter for dette ved B4

Personlige egenskaper

Kommunikasjon: ha en positiv og hyggelig måte å kommunisere på. Tørre å spørre, er lærevillig og like å dele kunnskap. 

Samarbeid: bidra til positiv samarbeidskultur innad i posten i kommunikasjon med hverandre. Være på tilbudssiden og søke konstruktive løsninger på problemstillinger.

Ledelse: evne til å lede sitt team, gjøre hverandre gode og få teamet til å samarbeide effektivt. Jobber strukturert og er ryddig.

Selvstendighet: kunne ta egne avgjørelser, og formidle egne synspunkter på visitt og i samhandling for å bidra til best pasientomsorg.  Du har gode observasjonsevner og er ansvarsbevisst.

Stressmestring: fungere godt under press og høyt tempo. Ha evne til endre fokus raskt når det er behov for det, og evne til å prioritere. 

Arbeidsmiljø: være en positiv bidragsyter i arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

 • Et fantastisk arbeidsmiljø 
 • Dyktige og inkluderende kollegaer
 • Høy faglig kompetanse og godt tverrfaglig samarbeid med legene i avdelingen
 • Moderne lokaler og utstyr
 • Fagdager, kurs og mentorprogram
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • 3-delt turnus i kalenderplan med planleggingshorisont over 26 uker 
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
 • Bo og jobbe i en by hvor det normale er å ha gangavstand og nærhet til vill natur, havgapet og et myldrende byliv

Vil du vite mer om hvordan det er å jobbe som sykepleier i Nordlandssykehuset, LES HER!

Syntes du å jobbe hos oss høres interessant ut? Søk på stilling eller ta direkte kontakt med vår ledere Karin eller Marit.

Søk på stillingen