Hopp til innholdet

Sykepleiere og spesialsykepleiere

KIR Kirurgisk område Vest, Nordlandssykehuset

Søk på stillingen

Ved kirurgisk sengepost, avdeling Vesterålen har vi ledige stillinger som sykepleier, både faste og vikariater

Stilling 1: Kreftsykepleier 100% fast stilling

Stilling 2: Kreftsykepleier 100% vikariat stilling fra snarest tom 31.08.25

Stilling 3: Sykepleier 100% fast st

Stilling 4: Sykepleier 80 % fast st.

Stilling 5: Sykepleier 50% fast st

Stilling 6: Sykepleier 50% fast st

Alle stillingene er i tredelt turnus med arbeid hver tredje

Ved intern tilsetting kan det bli ledig flere vikariater. Vennligst opplys i søknaden hvilken stilling du søker på.

Hvem er vi?

Kirurgisk sengepost i Vesterålen er en allsidig avdeling med 17 senger organisert etter sengetunmodellen, hvor hvert tun inneholder åtte enerom. Her behandles alle generelle kirurgiske og ortopediske pasienter i Vesterålen. Videre inneholder enheten også kirurgisk poliklinikk, kjemoterapi og palliativt teamtilbud. Vi er en del av nytt sykehusbygg i Vesterålen fra 2014, og har moderne enheter og lyse lokaler med majestetisk utsikt mot både fjord og fjell. Enheten har god tilgang på medisinteknisk utstyr jamfør tilbudet som gis våre pasienter i Vesterålen.

Vi er en gjeng på omtrent 40 ansatte som består av sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere og hjelpepleiere. Hos oss kommer sykepleierne på jobb med en faglig nysgjerrighet, er opptatt av kvalitet i jobben, setter pasienten i fokus og spør; hva er viktig for deg?

Som nyansatt hos oss vil du få god opplæring, støtte og veiledning fra erfarne kolleger, som ønsker å inkludere deg. Vi har jevnlig faglig oppdatering med fagdager og du vil generelt få en bred faglig erfaring her. En av de mange fordeler med å jobbe her hos oss er at du blir fort kjent med “alle” og vi tar vare på hverandre på tvers av avdelinger og yrkesgrupper. Som sykepleier hos oss vil få en bred og god erfaring som vi er stolte av å kunne gi deg. Vi får ofte tilbakemeldinger fra større sykehus om at “våre” sykepleiere kan mye og har vært innom det meste innenfor kirurgisegmentet.

Har du spørsmål eller er nysgjerrig? Ikke nøl med å ta kontakt. Vi slår gjerne av en uformell prat og forteller deg mer om  hvordan vi har det på jobb her.

  Arbeidsoppgaver

  Her får du en spennende arbeidshverdag i 3-delt turnus arbeid hver tredje helg. Turnus utarbeides med bakgrunn i fleksibel drift og med ønsker fra personalgruppa, der det lar seg gjennomføre.
  Kirurgisk sengepost i Vesterålen favner et bredt felt av kirurgiske problemstillinger som daglig gir deg varierte og spennende arbeidsoppgaver, som:

  • å innhente opplysninger om, og observere pasientens helsetilstand og funksjonsevne for å vurdere, prioritere, iverksette og evaluere sykepleietiltak i samarbeid med lege 
  • medikamentadministrasjon
  • legevisitt ved gruppeansvar
  • klargjøring og forberedelse til undersøkelser og operasjoner 
  • postoperativ sykepleie 
  • bruk av medisinteknisk utstyr
  • triagering av pasienter gjennom observasjon og systematisk scoring (NEWS, ProAct) 
  • bruk av appen “Medanets” hvor det via mobil legges inn NEWS, observasjoner, nærkontakt, screening m.m. 
  • tverrfaglig samarbeid med ulike faggrupper, i tillegg til pasienter, pårørende og kommunehelsetjenesten

  Kvalifikasjoner

  • Har norsk autorisasjon som sykepleier
  • Behersker norsk skriftlig og muntlig
  • Har grunnleggende datakunnskap

  Har du videreutdanning i kreftsykepleier eller erfaring fra denne pasientgruppen? Vi har også ledig stilling som kreftsykepleier

  Personlige egenskaper

  Vi ser etter en person som:
  - kan bidra inn i et godt miljø både faglig og sosialt. 
  - liker å jobbe i team
  - er opptatt av kvalitet, er engasjert og bidrar til at vi som avdeling og team gjør det beste for pasientene og deres pårørende
  - er faglig interessert og holder deg oppdatert

  Vi tilbyr

  Spennende muligheter, bred, faglig erfaring og utfordrende oppgaver. Disse skal du løse i samarbeide med gode kollegaer i et spennende arbeidsmiljø som er opptatt av forbedringsarbeid og metodikk. Du vil få god opplæring, støtte og veiledning fra erfarne kolleger, som ønsker å inkludere deg.
  Vi har jevnlig faglig oppdatering med fagdager og du vil generelt få en bred faglig erfaring her. En av mange fordeler med å jobbe på et mindre sykehus er at du blir fort kjent med "alle" og vi tar vare på hverandre på tvers av avdelinger og yrkesgrupper. I tillegg har vi et nytt moderne sykehus og utstyr.

  Det er også gode muligheter for kompetanseutvikling og vi har blant annet muligheten for lønnet videreutdanning, forbedringsutdanning og lederutdanning, 

  Les mer om å være sykepleier hos oss her

  Søk på stillingen