Hopp til innholdet

Sykepleier

Phr rehab sikkerhetsenhet a, Nordlandssykehuset

Søk på stillingen

Om SPA og den lokale sikkerhetsenheten:

Den lokale sikkerhetsenheten er organisert under Spesialpsykiatrisk avdeling (SPA), som er Psykisk helse- og rusklinikkens største avdeling. Her tilbys de mest spesialiserte psykiatriske helsetjenestene med noen regionale og andre fylkesdekkende døgntilbud. Opptaksområdet til den lokale sikkerhetsenheten i Bodø er Nordland fylke, foruten om nordre del som sokner til sikkerhetsenheten ved UNN.

Sikkerhetsenheten er en lukket sengepost med 15 behandlingsplasser til personer som har en alvorlig psykisk lidelse, hovedsakelig psykoselidelser, i kombinasjon med alvorlig atferds- og voldsproblematikk. En del av pasientene har i tillegg utfordringer med rusavhengighet. Enheten har et særskilt samfunnsvernoppdrag og derav behandlingsansvar for en rekke personer som er underlagt dom til tvunget psykisk helsevern, også etter utskrivelse fra sengeposten.

På sykehusområdet disponerer sikkerhetsenheten fem overgangs- eller rehabiliteringsboliger til pasientgruppen. Det er nylig opprettet egen sikkerhetspsykiatrisk poliklinikk ved SPA, spesielt rettet mot ivaretakelse av samfunnsvernansvaret for de pasientene som er blitt utskrevet fra lukket døgnbehandling og overført til lavere omsorgsnivå, eller er blitt utskrevet til hjemkommunen.

Vi har nå ledig fast stilling som Sykepleier i 100 % stilling, dag/aften med arbeid hver 3 helg. 

Arbeidsoppgaver

 • Miljøterapeutisk og sykepleiefaglig oppfølging av pasienter i og utenfor enheten.
 • Arbeide i tverrfaglige team rundt hver enkelt pasient.
 • Ansvarsvakter med koordinering av daglig gjøremål i enheten.
 • Delta i utredning og langtidsbehandling i tverrfaglige sammensatte team.
 • Håndtering av uro situasjoner gjennom en faglig forankret tilnærming.
 • Praktiske oppgaver i enheten.
 • Observasjon og dokumentasjon med løpende dokumentering i DIPS.
 • Bidra til gode og helhetlige pasientforløp.
 • Medikamentadministrasjon

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Ønskelig med erfaring som sykepleier innenfor rus og psykiatri 
 • Ønskelig med somatisk klinisk erfaring gjerne innenfor Diabetes
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig tilsvarende nivå C1
 • Faglig oppdatert i henhold til behandlingsverktøy og gjeldende lovverk
 • Grunnleggende IKT kunnskaper.
 • Det er ønskelig med kunnskap i bruk av DIPS Arena
 • Du må kunne tilby en kontinuitet i avdelingen - spisskompetansen kan vanskelig erstattes ved fravær og vi vil bygge din kompetanse over år
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter deg som er positiv, ansvarsbevisst
 • Du må ha god arbeidskapasitet og du har en "stå-på-vilje"
 • Du liker fysisk aktivitet og er en motivator i forhold til aktivitet
 • Evne helhetlig ivaretakelse av pasientene. Du må kunne engasjere deg og se løsninger for pasientforløpene
 • Evne tverrfaglig samarbeid og kunne arbeide selvstendig
 • Evne travelhet i en arbeidshverdag
 • Være medvirkende til at vi opprettholder et godt arbeidsmiljø for alle
 • Være opptatt av kvalitet for pasientene, utstyret og miljøet
 • Personlig egnethet og teamsammensetning vektlegges særskilt
 • Gode kommunikasjonsferdigheter med pasienter i sårbare situasjoner.
 • Evne til både selvstendig arbeid og teamarbeid.
 • Beholder roen selv om det er travelt

Vi tilbyr

 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø med sosiale og støttende kollegaer
 • Høy fagkompetanse
 • Vi jobber for kontinuerlig faglig utvikling og kompetansebygging
 • God opplæring og oppfølging slik at du er trygg i arbeidshverdagen
 • Et engasjert, nært og veletablert tverrfaglig arbeidsmiljø
 • En samlet ansattgruppe som alltid jobber for hverandre og for å bli bedre på det vi gjør.
 • Tillitsbasert og tilstedeværende ledelse hvor tillit og kommunikasjon til krav og forventinger er tydelige
 • Kontinuerlig opplæring og kompetanseheving gjennom vårt flotte opplæringsprogram MAP (opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjons- og voldsproblematikk
 • Teamarbeid der din rolle er viktig
Søk på stillingen